Tomasz Kuszewski

Strona wykładowcy w Szkole Głównej Handlowej
Konsultacje w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 odbywają się we wtorki w sali 215 w budynku głównym od 15.20 do 16.00. Mile widziane anonsowanie chęci spotkania za pomocą poczty elektronicznej.

Wyniki sprawdzianu z optymalizacji liniowej z 18.11.br.

Maksymalna liczba punktów wynosi 6; 79911 1; 79987 6; 79909 1; 77247 5; 77450 0.5; 79914 0.5; 77520 3; 79907 5; 76783 6; 77502 4.5; 71946 1.5; 76776 6; 77562 6; 77021 2.5; 76732 1; 76496 1.5; 77195 6; 76551 1; 77873 2; 75230 1;

Punkty z ekonometrii z pracy domowej 1

Wymieniam numer albumu i liczbę punktów. 79987 2; 77247 3; 77450 2; 79914 2; 77520 3; 79907 3; 76783 3; 77502 3; 71946 2.5; 77562 3; 76732 3; 77195 3; 76551 3.

Egzamin z DMBO z 11.06.2018

Prace egzaminacyjne z DMBO będą do wglądu w czwartek 14.06.br w sali 204 w budynku M od 12.00 do 13.00.

Uzupełniający termin egzaminu z DMBO

Wszystkich, którzy uzyskali zgodę Dziekana SL na dodatkowy termin egzaminu z przedmiotu „Deterministyczne modele badań operacyjnych” zapraszam z własnym sprzętem komputerowym w dniu 17.10.br o godzinie 11.30 do sali 112 w budynku głównym.

Wyniki egzaminu z DMBO z 26.09.br

Oceny są następujące:
63465   dst plus
63474   dst
67366   ndst
63526   ndst
68304   dst
68199   dst plus
60122   dst
68306   db plus
68121   dst
68482  ndst

Egzamin poprawkowy z DMBO

Na egzamin poprawkowy z przedmiotu „Deterministyczne modele badań operacyjnych” zapraszam 26 września br. o godz. 17.00 do sali C-2d

Wyniki egzaminu z DMBO z 12.06.2017

Na stronie przedmiotu umieściłem plik z wynikami z egzaminu. Prace można obejrzeć i zgłosić ewentualne reklamacje 14.06.br. od 17.30 do 18.30 w klubie Jajko.

Egzamin z DMBO w dniu 12.06.br.

Zdający egzamin z DMBO, którzy byli w grupach ćwiczeniowych mgr Marka Antosiewicza, a potem mgr Karoliny Zakrzewskiej-Szlichtyng, piszą egzamin w salach C-2d oraz C-5d. Ci studenci, którzy mieli ćwiczenia z mgr Pawłem Ekk-Cierniakowskim piszą egzamin w sali A-113. Wyników egzaminu należy oczekiwać we wtorek, do końca dnia, na tomaszkuszewski.pl

Odwołane konsultacje 12 kwietnia 2017

Odwołuję konsultacje w dniu 12 kwietnia br.

Egzamin „dziekański” z DMBO

Egzamin z DMBO dla osób, które uzyskały zgodę Dziekana SL, odbędzie się w czwartek 9 marca br. w sali 116 w budynku głównym. Początek egzaminu o godz. 14.00.