Tomasz Kuszewski

Strona wykładowcy w Szkole Głównej Handlowej
Konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 odbywają się we wtorki w sali 116 w budynku A od 11.40 do 13.20. Mile widziane anonsowanie chęci spotkania za pomocą poczty elektronicznej.

Seminarium i konsultacje 9.04.br odwołane

Z powodu mojego wyjazdu na konferencję naukową odwołuję seminarium i konsultacje w dniu 9 kwietnia br.

Wyniki egzaminu z ekonometrii z 30 stycznia 2019

Pierwsza liczba po numerze albumu: punkty z ćwiczeń; druga liczba: punkty z egzaminu; ocena;
79911 6.5; 20.5; 3;
79909 6.5; 19.5; 3;
77247 10.5; 13.5; 3;
77450 9; 15; 3;
77520 13; 15.5; 3;
79907 16.5; 18; 3.5;
77502 15; 9.5; 3;
71946 6.5; 21; 3;
76776 7.5; 23.5; 3.5;
77562 12.5; 9.5; 2;
77021 3.5; 21.5; 3;
76432 5; 21.5; 3;
76551 9.5; 8.5; 2;
76496 5; 9.5; 2;
75230 4; 23; 3;
77195 11; 11; 2.
Prace egzaminacyjne można obejrzeć we wtorek 5 lutego br. w klubie „Jajko” od 16.00 do 16.30.

Wyniki sprawdzianu z ekonometrii z 20.01.br

Po numerze albumu podaję dwie liczby. Pierwsza – liczba punktów ze sprawdzianu z 20.01; druga – suma punktów z ćwiczeń;
79911 2.5 6.5;
79987 6 15;
79909 5.5 6.5;
77247 0.5 10.5;
77450 4.5 9;
79914 nb 2.5;
77520 4 13;
79907 5.5 16.5;
76783 0 9;
77502 5.5 15;
71946 1 6.5;
76776 1.5 7.5;
77562 3.5 12.5;
77021 1 3.5;
76432 1 1;
76732 1 5;
76496 1 2.5;
77195 2 11;
76551 3.5 9.5;
77873 nb 2;
75230 3 4;

Wyniki sprawdzianu z optymalizacji liniowej z 18.11.br.

Maksymalna liczba punktów wynosi 6; 79911 1; 79987 6; 79909 1; 77247 5; 77450 0.5; 79914 0.5; 77520 3; 79907 5; 76783 6; 77502 4.5; 71946 1.5; 76776 6; 77562 6; 77021 2.5; 76732 1; 76496 1.5; 77195 6; 76551 1; 77873 2; 75230 1;

Punkty z ekonometrii z pracy domowej 1

Wymieniam numer albumu i liczbę punktów. 79987 2; 77247 3; 77450 2; 79914 2; 77520 3; 79907 3; 76783 3; 77502 3; 71946 2.5; 77562 3; 76732 3; 77195 3; 76551 3.

Egzamin z DMBO z 11.06.2018

Prace egzaminacyjne z DMBO będą do wglądu w czwartek 14.06.br w sali 204 w budynku M od 12.00 do 13.00.

Uzupełniający termin egzaminu z DMBO

Wszystkich, którzy uzyskali zgodę Dziekana SL na dodatkowy termin egzaminu z przedmiotu „Deterministyczne modele badań operacyjnych” zapraszam z własnym sprzętem komputerowym w dniu 17.10.br o godzinie 11.30 do sali 112 w budynku głównym.

Wyniki egzaminu z DMBO z 26.09.br

Oceny są następujące:
63465   dst plus
63474   dst
67366   ndst
63526   ndst
68304   dst
68199   dst plus
60122   dst
68306   db plus
68121   dst
68482  ndst

Egzamin poprawkowy z DMBO

Na egzamin poprawkowy z przedmiotu „Deterministyczne modele badań operacyjnych” zapraszam 26 września br. o godz. 17.00 do sali C-2d

Wyniki egzaminu z DMBO z 12.06.2017

Na stronie przedmiotu umieściłem plik z wynikami z egzaminu. Prace można obejrzeć i zgłosić ewentualne reklamacje 14.06.br. od 17.30 do 18.30 w klubie Jajko.