Dodatkowy termin egzaminu z DMBO

Dodatkowy termin egzaminu z przedmiotu Deterministyczne modele badań operacyjnych rozpocznie się o godzinie 17.10 w sali 113 w budynku A w dniu 3 marca br. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w egzaminie jest okazanie zgody dziekana Studium Licencjackiego na zdawanie przedmiotu w terminie dodatkowym.