Oceny z esejów

Oceny z esejów z „Modelowania ekonometrycznego w mikroekonomii” są w pliku na stronie wykładu. W sprawie opinii, reklamacji zapraszam na konsultacje.