Egzamin z DMBO 15.06.2016

Egzamin z DMBO jest przeprowadzany 15 czerwca br. w dwóch turach. Pierwsza rozpoczyna egzamin o 17.10, druga o 19.10. Jeśli ktoś z powodu zdawania innych egzaminów nie może przybyć na godzinę wyznaczoną dla jego grupy, to jest proszony powiadomić o tym prowadzącego ćwiczenia i przyjść na egzamin z własnym komputerem. Po numerach sal wymieniam numery grup. Studentów z pierwszej z wymienionych grup zapraszam na godzinę 17.10, z drugiej grupy – na 19.10.
S-13 grupy 104 105, prowadzący mgr P. Ekk-Cierniakowski
S-22 grupy 100 101, prowadząca mgr J. Waszczuk
C-4d grupy 102 103, prowadzący mgr J. Witkowski
C-5d grupy 106 107,  prowadzący mgr J. Witkowski