Egzamin z DMBO w dniu 20.09.br

Egzamin z DMBO jest przeprowadzany 20 września br. w dwóch turach. Pierwsza rozpoczyna egzamin o 16.00, druga o 18.15. Jeśli ktoś z powodu zdawania innych egzaminów nie może przybyć na godzinę wyznaczoną dla jego grupy, to jest proszony powiadomić o tym prowadzącego ćwiczenia i przyjść na egzamin z własnym komputerem. Po numerach sal wymieniam numery grup. Studentów z pierwszej z wymienionych grup zapraszam na godzinę 16.00, z drugiej grupy – na 18.15.
C-2d grupy 105 104, prowadzący mgr P. Ekk-Cierniakowski
C-4d grupy 101 100, prowadząca mgr J. Waszczuk
C-5d grupy 103 102, prowadzący mgr J. Witkowski
G-108 grupy 107 106,  prowadzący mgr J. Witkowski