Dodatkowy termin egzaminu z DMBO

Egzamin z przedmiotu „Deterministyczne modele badań operacyjnych” dla osób, które uzyskały zgodę Dziekana SL na dodatkowy termin, odbędzie się 14 października br. w sali 4d w budynku C w godzinach 15.00-17.00. Wszystkich tych, którzy mają zgodę Dziekana na przystąpienie do tego egzaminu, a jeszcze mnie o tym nie poinformowali, proszę o kontakt za pomocą poczty elektronicznej.