Oceny z przedmiotu Modelowanie ekonometryczne w mikroekonomii

Na stronie przedmiotu znajduje się informacja o ocenach uzyskanych przez słuchaczy na zakończenie semestru zimowego 2016/2017