Egzamin z DMBO w dniu 25 stycznia 2017

Przyporządkowanie sal na egzamin rozpoczynający się o godz. 17.00 jest następujące:
C-2d grupa ćwiczeniowa mgr J. Waszczuk
C-4d grupa ćwiczeniowa mgr P. Ekk-Cierniakowskiego
C-5d grupa ćwiczeniowa mgr J. Witkowskiego
G-108 sala rezerwowa