Egzamin z DMBO w dniu 15 lutego 2017 r.

Na egzamin zapraszam do sali 5d w budynku C. Początek egzaminu o godzinie 17.00