Egzamin z DMBO w dniu 12.06.br.

Zdający egzamin z DMBO, którzy byli w grupach ćwiczeniowych mgr Marka Antosiewicza, a potem mgr Karoliny Zakrzewskiej-Szlichtyng, piszą egzamin w salach C-2d oraz C-5d. Ci studenci, którzy mieli ćwiczenia z mgr Pawłem Ekk-Cierniakowskim piszą egzamin w sali A-113. Wyników egzaminu należy oczekiwać we wtorek, do końca dnia, na tomaszkuszewski.pl