Wyniki egzaminu z DMBO z 26.09.br

Oceny są następujące: 63465   dst plus 63474   dst 67366   ndst 63526   ndst 68304   dst 68199   dst plus 60122   dst 68306   db plus 68121   dst 68482  ndst