Wyniki egzaminu z DMBO z 26.09.br

Oceny są następujące:
63465   dst plus
63474   dst
67366   ndst
63526   ndst
68304   dst
68199   dst plus
60122   dst
68306   db plus
68121   dst
68482  ndst