Uzupełniający termin egzaminu z DMBO

Wszystkich, którzy uzyskali zgodę Dziekana SL na dodatkowy termin egzaminu z przedmiotu „Deterministyczne modele badań operacyjnych” zapraszam z własnym sprzętem komputerowym w dniu 17.10.br o godzinie 11.30 do sali 112 w budynku głównym.