Punkty z ekonometrii z pracy domowej 1

Wymieniam numer albumu i liczbę punktów. 79987 2; 77247 3; 77450 2; 79914 2; 77520 3; 79907 3; 76783 3; 77502 3; 71946 2.5; 77562 3; 76732 3; 77195 3; 76551 3.