Wyniki sprawdzianu z ekonometrii z 20.01.br

Po numerze albumu podaję dwie liczby. Pierwsza – liczba punktów ze sprawdzianu z 20.01; druga – suma punktów z ćwiczeń; 79911 2.5 6.5; 79987 6 15; 79909 5.5 6.5; 77247 0.5 10.5; 77450 4.5 9; 79914 nb 2.5; 77520 4 13; 79907 5.5 16.5; 76783 0 9; 77502 5.5 15; 71946 1 6.5; 76776 1.5 […]