Wyniki sprawdzianu z ekonometrii z 20.01.br

Po numerze albumu podaję dwie liczby. Pierwsza – liczba punktów ze sprawdzianu z 20.01; druga – suma punktów z ćwiczeń;
79911 2.5 6.5;
79987 6 15;
79909 5.5 6.5;
77247 0.5 10.5;
77450 4.5 9;
79914 nb 2.5;
77520 4 13;
79907 5.5 16.5;
76783 0 9;
77502 5.5 15;
71946 1 6.5;
76776 1.5 7.5;
77562 3.5 12.5;
77021 1 3.5;
76432 1 1;
76732 1 5;
76496 1 2.5;
77195 2 11;
76551 3.5 9.5;
77873 nb 2;
75230 3 4;