Wyniki egzaminu z ekonometrii z 30 stycznia 2019

Pierwsza liczba po numerze albumu: punkty z ćwiczeń; druga liczba: punkty z egzaminu; ocena;
79911 6.5; 20.5; 3;
79909 6.5; 19.5; 3;
77247 10.5; 13.5; 3;
77450 9; 15; 3;
77520 13; 15.5; 3;
79907 16.5; 18; 3.5;
77502 15; 9.5; 3;
71946 6.5; 21; 3;
76776 7.5; 23.5; 3.5;
77562 12.5; 9.5; 2;
77021 3.5; 21.5; 3;
76432 5; 21.5; 3;
76551 9.5; 8.5; 2;
76496 5; 9.5; 2;
75230 4; 23; 3;
77195 11; 11; 2.
Prace egzaminacyjne można obejrzeć we wtorek 5 lutego br. w klubie „Jajko” od 16.00 do 16.30.