Dyplomanci

Przejdź do prac magisterskich albo prac licencjackich.

Wyróżnienia

10 października 2011 roku Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego przyznał doktorowi Radosławowi Cholewińskiemu wyróżnienie za pracę doktorską jako pracę o największej użyteczności praktycznej dla nadzoru finansowego.

23 września 2015 roku magistrowie Robert Marczyński i Łukasz Skrok otrzymali nagrodę III stopnia w XVIII Konkursie Prac Dyplomowych z dziedziny Informatyki Gospodarczej w kategorii prac magisterskich za pracę „Statolatria – implementacja modelu ekonomiczno-demokratycznego jako internetowej symulacji”

Prace doktorskie

Paweł Skrzypczyński, Metody spektralne analizy szeregów czasowych w badaniach cyklu koniunkturalnego, recenzenci: dr hab. Sławomir Dorosiewicz, prof. nadzw. SGH, dr hab. Ryszard Kokoszczyński, prof. nadzw. UW, publiczna obrona 26.01.2010.

Radosław Cholewiński, Identyfikacja nadużyć rynkowych w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem modelu o zmiennych parametrach, recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Sławiński, prof. dr hab. Dorota Witkowska, publiczna obrona 29.03.2011. Rada Naukowa Kolegium Analiz Ekonomicznych przyznała wyróżnienie rozprawie doktorskiej.

Wojciech P. Latusek, Optymalizacja grup docelowych kampanii marketingowych z wykorzystaniem programowania genetycznego, recenzenci: dr hab. inż. Jarosław Arabas, prof. nadzw. PW, prof. dr hab. Małgorzata Rószkiewicz, praca złożona w 2012 roku uzyskała pozytywne recenzje, publiczna obrona nie odbyła się do tej pory.

Sylwia Grudkowska, Sezonowa korekta danych w okresie niestabilności gospodarczej, recenzenci: prof. dr hab. Tomasz Michalski, prof. dr hab. Józef Stawicki, publiczna obrona 19.11.2015.

Prace magisterskie

Rok 2018

„Determinanty społeczno-ekonomiczne wielkości luki płacowej w krajach europejskich”, Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, Ewa Karaczun, nr albumu 69489, 19.01.2018.

„Analiza przeżycia. Przykład zastosowania w badaniu przyczyn wypadków samochodowych”, Analiza danych – Big Data, Aleksandra Świnecka, nr albumu 69820, 12.01.2018.

Rok 2017

„Wpływ kreatywności na przedsiębiorczość”, Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, Martyna Kornicka, nr albumu 56554, 20.12.2017.

„Wykorzystanie text-miningu do automatycznej klasyfikacji faktur”, Analiza danych – Big Data, Aleksandra Polańczyk, nr albumu 69784, 3.11.2017.

„Wybrane metody data mining w badaniu zjawiska opóźnień samolotów w Stanach Zjednoczonych”, Analiza danych – Big Data, Agata Stolińska, nr albumu 69477, 27.09.2017.

„Wpływ produkcji kokainy na gospodarkę Kolumbii”, Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, Anna Bomba, nr albumu 45732, 27.09.2017.

„Wielokryterialne wspomaganie decyzji na przykładzie rankingu fortepianów”, Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, Rafał Klat, nr albumu 53269, 2.02.2017.

Rok 2016

„Wprowadzenie pakietu energetyczno-klimatycznego a sytuacja gospodarstw domowych”, Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, Mateusz Brózda, nr albumu 50308, 12.01.2016.

„Ocena jakości witryn internetowych sklepów z odzieżą”, Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, Marta Pezda, nr albumu 50843, 14.01.2016.

„Wpływ efektywności rolnictwa na sytuację gospodarczą województw”, Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, Paweł Kalinowski, nr albumu 50545, 14.01.2016.

„E-commerce. Dylemat pomiaru. Wpływ na gospodarkę europejską”, Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, Maciej Jerlecki, nr albumu 50531, 7.04.2016.

„Ocena przedsięwzięcia inwestycyjnego na przykładzie firmy Biotini”, Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, Bartosz Kurek, nr albumu 62559, 4.05.2016.

„Sylwetka wyborcy w krajach zachodnich, byłego bloku wschodniego i Polski”, Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, Tomasz Pilawa, nr albumu 53982, 12.10.2016.

„Optymalizacja polityki cenowej z punktu widzenia przedsiębiorstwa handlowego na podstawie historycznych danych odsprzedażowych”, Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, Piotr Bigott, nr albumu 53231, 8.11.2016.

„Prognozowanie popytu turystycznego w 2016 roku dla województw Polski”, Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, Joanna Sapryk, nr albumu 53237, 8.11.2016.

„Poziom tolerancji narodów europejskich względem imigrantów i uchodźców”, Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, Aleksandra Siciarz, nr albumu 53045, 8.11.2016.

„Metody konstrukcji i testowania automatycznych strategii inwestycyjnych na przykładzie wybranych instrumentów rynku OTC instrumentów pochodnych”, Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, Kamil Sarzyński, nr albumu 53845, 8.11.2016.

Rok 2015

„Symulacyjna analiza porównawcza systemów bukmacherskich”, Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, Szymon Gatnar, nr albumu 48025, 8.01.2015.

„Problem komiwojażera na przykładzie przedsiębiorstwa usługowego Veturilo”, Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, Michał Gródek, nr albumu 48044, 27.05.2015.

„Wykorzystanie metod ilościowych do oceny sektora ochrony zdrowia w krajach europejskich”, Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, Katarzyna Ellmann, nr albumu 50420, 2.07.2015.

„Porównanie efektywności transferów w europejskich klubach piłkarskich z wykorzystaniem metody DEA”, Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, Adam Otto, nr albumu 50815, 24.09.2015.

„Czynniki wpływające na postawy wobec dalszego poszerzania Unii Europejskiej”, Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, Artur Machnio, nr albumu 50701, 1.10.2015.

„Wykorzystanie analizy historii zdarzeń w atrybucji konwersji”, Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, Iwona Szablicka, nr albumu 51020, 16.12.2015.

„Identyfikacja gałęzi przemysłu mających pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy Polski”, Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, Paweł Kabicz, nr albumu 50539, 16.12.2015.

Rok 2014

„Statolatria – implementacja modelu ekonomiczno-demokratycznego jako internetowej symulacji”, Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, Robert Marczyński, nr albumu 31689; Łukasz Skrok, nr albumu 31937, 29,05,2014.

„Porównanie wybranych struktur gospodarczych strefy euro do analogicznych struktur w Polsce w świetle współczesnego kryzysu finansowego”, Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, Izabela Szulborska, nr albumu 46800, 26.06.2014.

„Wykrywanie anomalii wskazania zużycia energii elektrycznej wśród klientów taryfy B i C”, Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, Lidia Kubiak, nr albumu 48173, 21.10.2014.

„Efektywność gospodarowania środkami publicznymi w Polsce w latach 2004-2012”, Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, Joanna Skup, nr albumu 52601, 13.11.2014.

Rok 2013

„Stosowanie metody AHP oraz MACBETH – implikacje założeń teoretycznych”, Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, Monika Madziar, nr albumu 46140, 30.09.2013.

„Analiza branż w kontekście działań ograniczających konkurencję”, Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, Paulina Starzycka, nr albumu 46448, 30.09.2013.

„Prognozowanie zmiennej jakościowej za pomocą sztucznych sieci neuronowych na przykładzie wyników spotkań piłkarskich”, Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, Paweł Szarejko, nr albumu 46475, 30.09.2013.

„Wybrane metody optymalizacji harmonogramu pracy w branży kolejowej”, Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, Agata Jachymska, nr albumu 43969, 27.02.2013.

„Dysproporcje dochodów kobiet i mężczyzn na polskim rynku pracy – dekompozycja luki płacowej”, Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, Iga Brudna, nr albumu 43141, 27.02.2013.

„Prognozowanie zmian notowań indeksu WIG20 na podstawie publikacji prasowych. Zastosowanie text mining na rynku finansowym”, Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, Monika Myszkowska, nr albumu 39991, 27.02.2013.

„Scoring kredytów konsumenckich na przykładzie spółek typu Home Lending”, Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, Tomasz Siedlecki, nr albumu 49347, 27.02.2013.

Rok 2012

„Metody oceny potencjałów lotnisk”, Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, Błażej Kmieć, nr albumu 39741, 17.05.2012.

„Przegląd wybranych metod prognozy cen energii elektrycznej na rynkach spot”, Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne,Maciej Łukasik, nr albumu 32298, 27.03.2012.

„Potencjał Zielonej Fali w kontekście optymalizacji ruchu drogowego”, Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, Justyna Paskiewicz, nr albumu 37752, 8.03.2012.

„Modelowanie PKB w województwach Polski z wykorzystaniem metod ekonometrii przestrzennej”, Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, Marzena Klepacka, nr albumu 39730, 8.03.2012.

„Wspomaganie podejmowania decyzji metodami ilościowymi na przykładzie kupna nowego samochodu osobowego”, Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, Rafał Studnicki, nr albumu 41809, 12.01.2012.

„Względna wycena projektów inwestycyjnych na przykładzie projektu budowy elektrociepłowni w Augustowie”, Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, Katarzyna Krawczyńska, nr albumu 39798, 12.01.2012.

Rok 2011

„Zastosowanie prawa Omori do analizy dynamiki rynku finansowego”, Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, Marta Kostecka, nr albumu 25851, 1.03.2011.

„Metody data mining jako element zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie”, Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, Paweł Brudny, nr albumu 37176, 1.03.2011.

„Prognozowanie zapotrzebowania na moc w systemie elektroenergetycznym”, Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, Rafał Zaremba, nr albumu 38085, 17.05.2011.

„Makroproporcje rozwoju krajów byłego ZSRR”, Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, Alexander Skaskevich, nr albumu 37845, 8.07.2011.

„Porównanie metod wyboru optymalnego portfela papierów wartościowych na podstawie akcji spółek wchodzących w skład indeksu WIG20”, Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, Paweł Wnuk-Lipiński, nr albumu 40415, 17.11.2011.

Rok 2010

„Modele lokalizacji placówek służby zdrowia w przestrzeni na przykładzie powiatów m. Zamość i zamojskiego”, Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, Adam Brzycki, nr albumu 34217, 14.01.2010.

„Budowa strategii zabezpieczających przy wykorzystaniu kontraktów terminowych”, Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, Magdalena Pawłowska, nr albumu 34764, 26.01.2010.

„Wybrane metody modelowania emisji i handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla”, Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, Anna Barbara Wasilewska, nr albumu 29088, 4.03.2010.

„Hedging dynamiczny. Badanie zasadności i skuteczności strategii opartych na modelu Blacka-Scholesa-Mertona”, Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, Piotr Drzewiecki, nr albumu 34302, 8.04.2010.

„Oczekiwania konsumenckie w Polsce w latach 2001-2009”, Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, Aleksandra Balkiewicz, nr albumu 34158, 22.04.2010.

„Efektywne zarządzanie ryzykiem na rynku energii elektrycznej z wykorzystaniem metod statystycznych”, Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, Marta Puchalska, nr albumu 43011, 27.04.2010.

„Metody wyceny przedsiębiorstw na przykładzie spółek Elstar Oils S.A. i PGS Software S.A.”, Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, Agata Sekuła, nr albumu 34881, 18.05.2010.

„Zróżnicowanie wydatków na używki i bieżące oszczędności na podstawie danych z badania budżetów gospodarstw domowych”, Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, Barbara Kwiecień, nr albumu 34592, 15.06. 2010.

„Badanie efektywności funkcjonowania banków z zastosowaniem metody Data Envelopment Analysis”, Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, Katarzyna Wiak, nr albumu 38038, 30.08.2010.

„Metody badań operacyjnych w zarządzaniu pracą restauracji Karczma pod smrekami”, Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, Justyna Muszewska, nr albumu 37692, 30.08.2010.

„Zyskowność inwestycji w elektrownię wiatrową”, Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, Bartosz Żabowski, nr albumu 38105, 30.08.2010.

„Zarządzanie siatką połączeń w ruchu lotniczym”, Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, Robert Ludera, nr albumu 37565, 1.12.2010.

Rok 2009

„Ocena ryzyka rynkowego funduszy headgingowych”, Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, Katarzyna Lidia Zabielska, nr albumu 32145, 15.01.2009.

„Mechanizm działania i wycena obligacji zabezpieczonych długiem – CDO”, Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, Krzysztof Bańkowski, nr albumu 31201, 15.01.2009.

„Wzrost a rozwój krajów OECD – pomiar i ocena procesu”, Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, Karol Krzywdziński, nr albumu 28623, 24.02.2009.

„Zastosowanie metod eksploracji danych do usprawnienia korzystania z przeglądarki internetowej”, Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, Stanisław Małolepszy, nr albumu 31682, 12.03.2009.

„Metody optymalizacji zintegrowanego łańcucha dostaw”, Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, Magdalena Pawłowska, nr albumu 31815, 16.04.2009.

„Zastosowanie algorytmów ewolicyjnych w problemie układania tras pojazdów na przykładzie grójeckiej spółdzielni owocowo-warzywnej, Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, Tomasz Janiga, nr albumu 31433, 16.04.2009.

„Wybrane modele sieciowe w zarządzaniu czasem i zasobami w projekcie wdrożenia systemu informatycznego”, Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, Joanna Rokicka, nr albumu 34469, 18.06.2009.

„Szczęście i ekonomia. Miary szczęścia”, Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, Monika Bednarek, nr albumu 34179, 18.06.2009.

„Heurystyki optymalizacyjne dedykowane dla problemów ekonomicznych”, Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, Łukasz Baran, nr albumu 34162, 18.06.2009.

„Ekonometryczna analiza determinant popytu na karty kredytowe w Wielkiej Brytanii”, Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, Karol Milewski, nr albumu 34677, 8.10.2009.

„Profile użytkownika serwisu głosowego. Ekonometryczna analiza mikrodanych”, Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, Katarzyna Brodzik, nr albumu 31244, 8.10.2009.

„Analiza wpływu wybranych czynników na kształtowanie się ceny wynajmu mieszkań w Warszawie, Bydgoszczy i Zielonej Górze z wykorzystaniem modelowania ekonometrycznego”, Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, Anna Randak, nr albumu 34830, 5.11.2009.

„Optymalizacja kampanii marketingu bezpośredniego organizacji charytatywnej za pomocą metod data mining”, Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, Przemysław Łuczyński, nr albumu 31657, 5.11.2009.

„Optymalizacja portfela papierów wartościowych z wykorzystaniem metod wielokryterialnych”, Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, Sylwia Doraczyńska, nr albumu 34298, 19.11.2009.

„Metody ilościowe w prognozowaniu jako narzędzie przeciwdziałania upadłości przedsiębiorstw”, Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, Katarzyna Izabela Wojtaszek, nr albumu 43057, 20.11.2009.

„Makroekonomiczne testy warunków skrajnych – model dla polskiego banku uniwersalnego”, Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, Weronika Mazur, nr albumu 34663, 9.12.2009.

„Wykorzystanie metod wielokryterialnych w procesie tworzenia optymalnego portfela akcji”, Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, Anna Ociesa, nr albumu 34730, 9.12.2009.

Rok 2008

„Analiza porównawcza metod estymacji Value at Risk”, Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, Marcin Truszkowski, nr albumu 26335, 24.01.2008.

„Sieci neuronowe w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw w Polsce”, Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, Dorota Ukleja, nr albumu 23899, 1.04.2008.

„Konstrukcja procedury analizy wyniku finansowego firmy operującej na rynku kapitału podwyższonego ryzyka. Studium przypadku GP Investimentos”, Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, Anna Sawa, nr albumu 31914, 1.04.2008.

„Opcje jako predyktor ruchów indeksu WIG20”, Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, Piotr Kaliński, nr albumu 28521, 8.05.2008.

„Analiza ekonometryczna determinant nominacji w zarządach polskich spółek giełdowych”, Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, Krzysztof Karbownik, nr albumu 35215, 27.05.2008.

„Metody data mining w planowaniu pierwszej publicznej oferty”, Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, Justyna Olszewska, nr albumu 31787, 10.06.2008.

„Optymalizacja przepływów finansowych z inwestycji”, Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, Katarzyna Zabielska, nr albumu 32146, 16.09.2008.

„Wpływ wybranych zmiennych makroekonomicznych na poziom kursu USD/EUR – teoria i weryfikacja empiryczna”, Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, Agnieszka Myrcha, nr albumu 31745, 18.09.2008.

„Stochastyczna analiza opłacalności farm wiatrowych w Polsce”, Finanse i Bankowość, Wojciech Kawecki, nr albumu 31488, 18.09.2008.

„Zastosowanie metod ilościowych do wyboru formacji taktycznej w meczu piłki nożnej”, Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, Łukasz Szczepański, nr albumu 32011, 18.09.2008.

„Perspektywy rozwoju produkcji energii odnawialnej w Polsce”, Finanse i Bankowość, Aleksandra Baran, nr albumu 31203, 18.09.2008.

„Metody prognozowania niewypłacalności przedsiębiorstw”, Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, Karol Mościcki, nr albumu 31736, 18.09.2008.

„Pomiar i testowanie efektywności warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych”, Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, Kinga Staruch, nr albumu 31973, 9.10.2008.

„Rynek listów zastawnych w Niemczech”, Finanse i Bankowość, Karolina Mańka, nr albumu 31685, 28.10.2008.

„Analiza zachowań konsumpcyjnych gospodarstw domowych”, Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, Anna Sokolińska, nr albumu 31956, 18.11.2008.

„Optymalizacja kosztów w zarządzaniu flotą kontenerową w transporcie intermodalnym przy wykorzystaniu analizy wielokryterialnej”, Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, Radosław Krasa, nr albumu 31563, 18.11.2008.

Rok 2007

„Optymalizacja dynamicznego systemu kolejkowego na przykładzie Wydziału Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Warszawa-Praga Północ”, kierunek: Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, Piotr Chełstowski, nr albumu 26323, 18.01.2007.

„Metody prognozowania zmienności kursów walutowych. Prognoza przy zastosowaniu modelu klasy ARCH”, kierunek: Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, Anna Maria Mużalska, nr albumu 26031, 25.01.2007.

„Ryzyko na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz Euronext Lisbon. Sektorowa analiza porównawcza”, kierunek: Finanse i Rachunkowość, Anna Maria Mużalska, nr albumu 26031, 2.02.2007.

„Ocena efektywności reformy chińskich przedsiębiorstw państwowych od 1978 roku”, kierunek: Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, Maciej Bałabanow, nr albumu 25494, 22.02.2007.

„Ilościowa analiza ryzyka kosztu i harmonogramu projektów za pomocą symulacji metodą Monte Carlo”, kierunek: Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, Marcin Wizgird, nr albumu 23937, 23.03.2007.

„Zarządzanie środkami pieniężnymi przedsiębiorstwa za pomocą metody Cash Flow at Risk”, kierunek: Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, Agnieszka Żebrowska, nr albumu 24349, 23.03.2007.

„Znaczenie systemów wspomagania decyzji w zarządzaniu organizacjami gospodarczymi”, Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, Patryk Warnel, nr albumu 26360, 12.04.2007.

„Zastosowanie Capacitated Vehicle Routing Problem”, Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, Ewelina Wylezińska, nr albumu 26430, 19.06.2007.

„Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych jako zabezpieczenie linii kredytowej. Modelowanie i prognozowanie zmienności”, Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, Sławomir Latusek, nr albumu 25917, 19.06.2007.

„Kapitał na potrzeby ryzyka operacyjnego w świetle dyrektyw UE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe”, Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, Konrad Blocher, nr albumu 25532, 19.06.2007.

„Prognoza sprzedaży na rynku napojów gazowanych w Polsce w 2006 r. z wykorzystaniem metod ilościowych”, Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, Izabela Wanatowska, nr albumu 19010, 22.11.2007.

Rok 2006

„Prognozowanie kursów walutowych w sieciach neuronowych”, kierunek: Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, Michał Fijałkowski, nr albumu 23167, 24.02.2006.

„Zastosowanie algorytmu genetycznego w zadaniach transportowych”, kierunek: Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, Jakub Bielecki, nr albumu 23040, 19.06.2006.

„Wprowadzenie do metod Monte Carlo”, kierunek: Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, Łukasz Sowiński, nr albumu 23815, 19.06.2006.

„Modele korekty błędem jako narzędzie analizy zjawisk ekonomicznych”, kierunek: Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, Jarosław Ciurzyński, nr albumu 20054, 6.07.2006.

„Algorytm genetyczny dla problemu poszukiwania optymalnej lokalizacji platform logistycznych i optymalnego planu transportu poliolefin”, kierunek: Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, Marek Zgorzelski, nr albumu 26455, 10.07.2006.

„Empiryczna weryfikacja krytyki Lucasa”, kierunek: Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, Urszula Sowa, nr albumu 26253, 10.07.2006.

„Identyfikacja czynników kształtujących ceny mieszkań na warszawskim rynku wtórnym”, kierunek: Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, Iwona Kaczyńska, nr albumu 25790, 15.09.2006.

„Preferencje i funkcje użyteczności przy porównywaniu międzynarodowych poziomów PKB, kierunek: Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, Agnieszka Roy, nr albumu 26185, 15.09.2006.

Rok 2005

„Identyfikacja przestrzennego zróżnicowania rozwoju gospodarczego Polski przy zastosowaniu metod statystycznej wielowymiarowej analizy porównawczej”, kierunek: Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne, Agnieszka Paluch, nr albumu 23636, 16.06.2005.

„Metody ilościowe w wykrywaniu zmów oferentów w przetargach”, kierunek: Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne, Anna Alechno, nr albumu 23002, 6.10.2005.

„Ustalanie tras dostaw przy pomocy algorytmu ewolucyjnego”, kierunek: Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne, Jacek Sukany, nr albumu 23834, 6.10.2005.

„Modele autoregresji progowej – postać, identyfikacja, zastosowania”, kierunek: Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, Artur Ulbrich, nr albumu 23900, 24.11.2005.

„Porównanie metod klasyfikacji na przykładzie badania metodą conjoint”, kierunek: Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, Julia Mostowicz, nr albumu 23568, 24.11.2005.

„Zależność między decyzjami prokreacyjnymi a czynnikami socjoekonomicznymi”, kierunek: Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, Aleksandra Grabuń, nr albumu 23960, 24.11.2005.

„Własności opisowe i prognostyczne wybranych modeli udziału w rynku w odniesieniu do sektora telekomunikacji mobilnej w Polsce”, kierunek: Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne,Maciej Suwała, nr albumu 23839, 1.12.2005.

„Inwestycje w warunkach niepewności. Wycena licencji UMTS za pomocą opcji realnych”, kierunek: Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, Roman Yarotski, nr albumu 24115, 15.12.2005.

Rok 2004

„Naturalna stopa bezrobocia – estymacja dla Polski”, kierunek: Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne, Lucyna Sztaba, nr albumu 18344, 8.01.2004.

„Modelowanie popytu na pieniądz w gospodarce polskiej”, kierunek: Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne, Anna Czogała, nr albumu 17567, 26.02.2004.

„Ocena farmakoekonomiczna leków stosowanych w leczeniu osteoporozy w Polsce w oparciu o model z użyciem niejednorodnych łańcuchów Markowa, Studium Zaoczne, Dominik Golicki, nr albumu 24206, 3.03.2004.

„Analiza wpływu wybranych wskaźników makroekonomicznych na indeks giełdowy WIG z wykorzystaniem modelowania ekonometrycznego”, Studium Zaoczne, Ireneusz Jachimowicz, nr albumu 27740, 22.04.2004.

„Proces wydawania wiz jako przykład systemu masowej obsługi”, kierunek: Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne, Wojciech Burkiewicz, nr albumu 20025, 3.06.2004.

„Polityka bilansowa jako instrument zarządzania przedsiębiorstwem”, kierunek: Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne, Anetta Domazer, nr albumu 17591, 17.06.2004.

„Rolnictwo ekologiczne jako alternatywa dla Polski. Podejście ilościowe”, kierunek: Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne, Artur Wyszyński, nr albumu 20938, 17.06.2004.

„Analiza sektora sprzedaży nowych samochodów osobowych w Polsce w latach 1993-2002”, kierunek: Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne, Robert Waligóra, nr albumu 18409, 17.06.2004.

„Ocena efektywności ekonomicznej i ryzyka inwestycji na przykładzie wdrażania usług telekomunikacyjnych trzeciej generacji”, kierunek: Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne, Studium Zaoczne, Anna Kostecka, nr albumu 17319, 28.09.2004.

Rok 2003

„Zastosowanie modelu ekonometrycznego do badania deficytu strukturalnego oraz automatycznych stabilizatorów”, kierunek: Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne, Karol Murawski, nr albumu 18054, 27.11.2003.

Rok 2002

„Model optymalnej struktury kapitału”, kierunek: Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne, Tomasz Mierzejewski, nr albumu 474, 27.06.2002.

Rok 2001

„Rozwiązanie problemu transportowego w firmie Globi za pomocą algorytmu genetycznego”, kierunek: Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne, Krzysztof H., nr albumu 9825, 2001.

„Wybrane metody optymalizacji procesu logistycznego w firmie”, kierunek: Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne, Radosław Lula, nr albumu 12466, 11.10.2001.

„Modelowanie terminowej struktury stóp procentowych”, kierunek: Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne, Łukasz Barwicki, nr albumu 12026, 11.10.2001.

„Metoda VaR jako ilościowe narzędzie oceny ryzyka rynkowego w banku”, kierunek: Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne, Michał Gałązka, nr albumu 12203, 11.10.2001.

„Prognozowanie zmienności kursów walutowych w modelu korekty błędem”, kierunek: Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne, Barbara Giemza, nr albumu 9905, 11.10.2001.

Rok 2000

„Ekstrakcja reguł decyzyjnych w procesie inwestycyjnym”, kierunek: Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne, Ewa Cieślak, nr albumu 9733.

„Analiza obciążeń podatkowych gospodarstw domowych w ramach modelu równowagi ogólnej”, kierunek: Ekonomia, Marcin Pęski, nr albumu 12640.

„Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej w banku komercyjnym. Wybrane narzędzia i metody”, kierunek: Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne, Remigiusz Silawko, nr albumu 10879.

Rok 1999

„Ilościowy opis procesu inflacyjnego w gospodarce rynkowej – porównanie rozwijającej się gospodarki polskiej z rozwiniętą gospodarką krajów Unii Europejskiej”, kierunek: Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne, Urszula Koniuszewska, nr albumu 4693.

Rok 1998

„Zastosowanie rankingów wielokryterialnych przy udzielaniu poręczeń i gwarancji ze środków Skarbu Państwa”, kierunek: Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne, Paweł Malinowski, nr albumu 4805.

„Wspomaganie decyzji inwestora przy wykorzystaniu metod rankingowych”, kierunek: Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne, Paweł Marzec, nr albumu 4813.

Rok 1997

„Modelowanie sektora wymiany z zagranicą na przykładzie modelu MAKRO97”, kierunek: Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne, Robert Bednarski, nr albumu 1738.

Rok 1996

„Ekonometryczny miernik koniunktury gospodarczej”, kierunek: Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne, Jolanta Ożdżeńska, nr albumu 2.

Rok 1995

„Czterowymiarowa analiza portfelowa”;, kierunek: Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne, Wojciech Ożdżeński, nr albumu 539.

Prace licencjackie

Rok 2017

„Opłacalność inwestycji w innowacyjne sektory gospodarki”, Aleksandra Brzozowska, nr albumu 63234.

„Czynniki kształtujące frekwencję na meczach Primera Division w sezonie 2015/2016”, Agnieszka Droż, nr albumu 63337.

„Fenomen dynamicznego rozwoju Singapuru – podejście modelowe”, Paulina Dudkiewicz, nr albumu 63349.

„Strategia Europa 2020 a satysfakcja z życia”, Martyna Langa, nr albumu 63749.

„Wpływ mediów na degradację kapitału społecznego”, Matylda Leoniak, nr albumu 63771.

„Optymalizacja czasu założenia restauracji”, Anna Pagór, nr albumu 63992.

„Metody ilościowe w modelowaniu oczekiwań konsumentów usług”, Aleksandra Anna Petrykiewicz, nr albumu 64027.

„Optymalizacja planowania harmonogramu lądowań”, Robert Rutkowski, nr albumu 64143.

„Ranking ambasad na podstawie projektu Akcja Dyplomacja, Adrianna Truszkowska, nr albumu 64367.

„Wpływ zmiany prawa aborcyjnego w 1993 roku na współczynnik urodzeń w Polsce”, Michał Walnik, nr albumu 64403.

„Czynniki wzrostu wydatków na turystykę. Prognoza liczby turystów w Polsce z wykorzystaniem modeli ARIMA”, Agnieszka Wójkowska, nr albumu 64466.

Rok 2016

„Czy jesteśmy zadowoleni? Studenci Szkoły Głównej Handlowej oceniają swoją uczelnię”, Aleksandra Bogucka, nr albumu 59732.

„Czarne Łabędzie – fenomen, przykłady, konsekwencje”, Anna Bylina, nr albumu 60918.

„Wielowymiarowa analiza i ocena rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów województwa warmińsko-mazurskiego przed i po wejściu do Unii Europejskiej”, Agnieszka Cichowska, nr albumu 27426.

„Skłonność klientów banku do zakładania lokat terminowych w ramach kampanii telemarketingowych”, Joanna Cichór, nr albumu 60612.

„Algorytm genetyczny jako metoda optymalizacji problemu komiwojażera”, Aleksandra Fidecka, nr albumu 60867.

„Wybór miejsca zamieszkania przez studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie”, Agata Jędrysiak, nr albumu 60125.

„Turbiny wiatrowe – czy wszystkie są efektywne?”, Natalia Kaszyca, nr albumu 60983.

„Czynniki warunkujące zaufanie społeczne. Polska na tle wybranych krajów Europy”, Marta Kubalska, nr albumu 60411.

„Uwarunkowania demograficzne, społeczne i ekonomiczne w powiatach a preferencje wyborcze ich mieszkańców – tajemnica sukcesu Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Sejmu RP 2015”, Agnieszka Lewandowska, nr albumu 60469.

„Programmatic. Czynniki wpływające na przychody w modelu aukcyjnym”, Olga Momot, nr albumu 59802.

„Prognozowanie popularności artykułów internetowych”, Sonia Przygocka, nr albumu 60298.

„Zastosowanie łańcuchów Markowa w modelowaniu ubezpieczeń komunikacyjnych”, Marzena Wojtkowiak, nr albumu 59969.

„Znajomość języków obcych w Polsce”, Adrianna Joanna Wołowiec, nr albumu 60259.

Rok 2015

„Czynniki wpływające na frekwencję na meczach Ekstraklasy piłkarskiej w sezonach 2007/2008 – 2013/2014”, Konrad Ambrożej, nr albumu 56172.

„Uwarunkowania demograficzne i środowiskowe umieralności w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej”, Ewa Czeremużyńska, nr albumu 56291.

„Analysis of the co-financed implementation of an e-product in Poland using the example of IT start-up”, Małgorzata Gawlik, nr albumu 56372.

„Wpływ Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 na efektywność sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce”, Paweł Kamiński, nr albumu 56481.

„Determinanty eksportu mebli z Polski”, Michał Karpiuk, nr albumu 56494.

„Europejczycy a ubezpieczenia na życie”, Łukasz Kobyliński, nr albumu 56523.

„Młodzi mieszkają z rodzicami. Wygoda czy konieczność?”, Martyna Kornicka, nr albumu 56554.

„Czynniki motywujące studentów do honorowego oddawania krwi”, Joanna Krawczyńska, nr albumu 56591.

„Wycena aktywów inwestycyjnych”, Damian Łosiak, nr albumu 56667.

„Determinanty migracji zagranicznych oraz konsekwencje emigracji dla Polski”, Dorota Maria Markowska, nr albumu 56707.

„Korzystanie z e-usług administracji publicznej przez studentów w Polsce”, Michał Mróz, nr albumu 56760.

„Czynniki wpływające na szczęście u osób starszych na przykładzie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i Polski”, Milena Musialik, nr albumu 56763.

„Młodzi Polacy a satysfakcja z życia”, Karolina Nieradka, nr albumu 56783.

„Porównanie czynników kształtujących globalne nastawienie wśród studentów Szkoły Głównej Handlowej oraz Universite Catolique de Lille”, Jarosław Paszek, nr albumu 56832.

„Anomalie na rynku walutowym Ukrainy”, Rostyslava Pona, nr albumu 56883.

„Aktywność polskich przedsiębiorców w e-commerce na przykładzie użytkowników platformy handlowo-aukcyjnej dla firm”, Paulina Rudnik, nr albumu 56938.

„Analiza funkcjonalna sieci dystrybucji towarów na przykładzie firmy handlowej Domicela”, Tamara Smak, nr albumu 56984.

„Czynniki determinujące oszczędności gospodarstw domowych”, Jakub Smolik, nr albumu 56990.

„Prognozowanie a wspomaganie zarządzania firmą szkoleniową”, Zuzanna Trziszka, nr albumu 57096.

„Motywacja do poszukiwania pracy w świetle pomiarów bezrobocia”, Tomasz Zatoń, nr albumu 57196.

„Opinie i oczekiwania studentów dotyczące macierzyństwa”, Monika Żochowska, nr albumu 57213.

„Wpływ wyboru ścieżki edukacyjnej na kształtowanie kapitału ludzkiego w oparciu o równanie Mincera i jego modyfikacje”, Mikołaj Żurek, nr albumu 53883.

Rok 2014

„Wskaźnik cena/zysk dla polskich przedsiębiorstw – ujęcie ilościowe”, Piotr Bigott, nr albumu 53231.

„Teoria a praktyka – konsumpcyjne kredyty gotówkowe na przykładzie banku Credit Agricole”, Marta Dorszyńska, nr albumu 54068.

„Determinanty liczby włamań w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej”, Rita Fisher, nr albumu 53976.

„Wpłaty ‚janosikowe’ a finanse Mazowsza. Analiza i symulacje”, Paulina Gotowicka, nr albumu 53606.

„Badanie reakcji wybranych indeksów giełdowych na szoki”, Bartosz Jarocki, nr albumu 53477.

„Ranking bezpieczeństwa wybranych państw na podstawie analiz wielokryterialnych”, Rafał Klat, nr albumu 53269.

„Determinanty wyboru laptopa przez konsumenta”, Ewelina Kozieł, nr albumu 63682.

„Internet – jego wykorzystanie, zagrożenia a czas spędzany w sieci. Analiza ilościowa”, Aleksandra Mazur, nr albumu 53183.

„Wpływ ilości uprawianego sportu na zdrowie i styl życia”, Karolina Narożnik, nr albumu 54032.

„Edukacja, małżeństwo, macierzyństwo. Jak decyzje życiowe Polek wpływają na ich finanse?”, Aleksandra Piasecka, nr albumu 53762.

„Zastosowanie modelu jednowskaźnikowego do odwzorowania indeksów giełdowych”, Piotr Pierszała, nr albumu 53086.

„Identyfikacja czynników determinujących rentowność projektu badawczo-rozwojowego firmy X”, Tomasz Pilawa, nr albumu 53982.

„Aktywność zawodowa kobiet a wzorzec płodności w Polsce”, Agnieszka Piotrowska, nr albumu 53242.

„Umiejętność wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w Polsce na podstawie badania PIAAC”, Joanna Sapryk, nr albumu 53237.

„Prognozowanie liczby uczestników masowych imprez sportowych na przykładzie Maratonu Warszawskiego”, Kamil Sarzyński, nr albumu 53845.

„Model grawitacji w analizie międzynarodowej mobilności studentów w Europie”, Aleksandra Siciarz, nr albumu 53045.

„Efektywność inwestycyjna polskich województw”, Artur Silicki, nr albumu 53944.

„Zarządzanie projektami z wykorzystaniem metod sieciowych na przykładzie mostu drogowego z kompozytów FRP”, Agnieszka Sochal, nr albumu 54010.

„Ocena opłacalności funkcjonowania systemu carsharingowego w Warszawie”, Anna Sołoguba, nr albumu 53468.

„Bezpieczeństwo na drogach w Polsce”, Anna Stępińska, nr albumu 53670.

„Zastosowanie modeli scoringowych w celu predykcji walorów smakowych wina na podstawie własności chemicznych”, Marta Tomaszewska, nr albumu 35392.

„Uwarunkowania zachowań agresywnych ze szczególnym uwzględnieniem wpływu czynników ekonomicznych na poziom przestępczości w Polsce”, Aleksandra Wieteska, nr albumu 53435.

„Zakupy impulsywne. Analiza zachowań konsumentów”, Wacław Wilczewski, nr albumu 53216.

„Skąd bierze się depresja? Porównanie genezy oraz przebiegu zaburzeń dla kobiet i mężczyzn”, Kamila Żmijewska, nr albumu 53585.

Rok 2013

„Badanie wpływu czynników społecznych, kulturowych i militarnych na odsetek kobiet w siłach zbrojnych na świecie”, Aleksandra Babul, nr albumu 50244.

„Determinanty preferencji żywieniowych na przykładzie użytkowników serwisu Foodpanda.pl”, Maria Ballaun, nr albumu 50248.

„Determinanty słuchalności stacji radiowych w Warszawie”, Paweł Bogdan, nr albumu 50291.

„Determinanty poziomu produktu krajowego brutto per capita”, Katarzyna Ellmann, nr albumu 50420.

„Społeczno-ekonomiczne determinanty depresji”, Dominika Grybowicz, nr albumu 50482.

„Dobra publiczne i efektywność gospodarowania nimi”, Rafał Jagielski, nr albumu 50507.

„Awersja do ryzyka i międzyokresowej substytucji konsumpcji na przykładzie Polski i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej”, Inga Jańczuk, nr albumu 50524.

„Wpływ szerokopasmowego Internetu na gospodarkę – dylematy pomiaru”, Maciej Jerlecki, nr albumu 50531.

„Ocena opłacalności budowy elektrowni atomowej w Polsce”, Paweł Kalinowski, nr albumu 50545.

„Determinanty nałogu palenia tytoniu w wybranych krajach”, Artur Machnio, nr albumu 50701.

„Determinanty przestrzegania prawa w społeczeństwie”, Aleksandra Miąskowska, nr albumu 50743.

„Społeczno-demograficzne determinanty aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w Polsce”, Magdalena Nowak, nr albumu 50789.

„Determinanty wejścia na rynek w Polsce z własną działalnością gospodarczą. Analiza porównawcza wybranych krajów Europy”, Anna Pawełek, nr albumu 50834.

„Determinanty wysokości stawek czynszowych w biurowcach w Warszawie”, Marta Pezda, nr albumu 50843.

„Projektowanie obszarów sprzedażowych metodą dwukryterialną”, Paweł Romański, nr albumu 50904.

„Optymalizacja wyboru ścieżki edukacyjnej w Polsce, Iwona Szablicka, nr albumu 51020.

„System wartości jako determinanta stanu cywilnego. Porównanie systemu wartości Polaków i Chińczyków”, Natalia Szalińska, nr albumu 51021.

„Determinanty oglądalności talent show na przykładzie Tańca z gwiazdami”, Katarzyna Teper, nr albumu 51073.

„Optymalizacja sieci komunikacji miejskiej w mieście średniej wielkości”, Michał Urban, nr albumu 52192.

„Ocena opłacalności planowanych portów lotniczych w Polsce”, Magdalena Witczak, nr albumu 51130.

„Analiza ryzyka kredytowego osoby fizycznej metodą credit scoring”, Elżbieta Wójtowicz, nr albumu 51150.

Rok 2011

„Dlaczego nieracjonalność konsumenta może być adaptacyjna? O dyskontowaniu zysków i strat odroczonych oraz niepewnych”, Wojciech Domozych, nr albumu 47199.

„Determinanty wyników sportowych państw na letnich igrzyskach olimpijskich”, Piotr Bajerski, nr albumu 45690.

„Czynniki sukcesu w Bundeslidze w sezonie 2009/2010”, Natalia Bielińska, nr albumu 45716.

„Pomiar ilościowy na polskim rynku muzycznym”, Paweł Pachla, nr albumu 46263.

„Szacowanie opłacalności hodowli indyków w Polsce”, Helena Wachonin, nr albumu 46539.

„Optymalizacja systemu nawadniania na małej plantacji borówki amerykańskiej”, Mateusz Skwarka, nr albumu 46422.

„Determinanty otyłości”, Karina Sołtysik, nr albumu 46435.

„Znaczenie marki własnej w prognozie rozwoju sieci handlowej Lewiatan, Izabela Szulborska, nr albumu 46800.

„Aspiracje kulturowe Polaków w kontekście ich zapotrzebowania na kulturę masową i elitarną w latach 1990-2009”, Ewa Pawluczuk, nr albumu 46281.

„Optymalizacja siatki połączeń lotniczych”, Anna Bartczak, nr albumu 45698.

„Credit-scoring jako metoda oceny zdolności kredytowej na przykładzie kredytu samochodowego”, Kamil Adamski, nr albumu 45674.

„Jakość instytucji w państwach Unii Europejskiej”, Kinga Betlej, nr albumu 45712.

„Determinanty aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w Polsce”, Edyta Zagrajek, nr albumu 46603.

„Identyfikacja czynników indywidualnych kształtujących zaufanie do funduszy emerytalnych”, Michał Biernacki, nr albumu 45718.

„Czynniki determinujące kształtowanie się cen smartfonów”, Tomasz Papierniak, nr albumu 46269.

„Metody ilościowe w analizie rynku produktów ekologicznych w Polsce i we Francji”, Sandra Pietrowska, nr albumu 46301.

„Zastosowanie problemu komiwojażera do optymalizacji systemu zaopatrzenia aptek”, Karol Zółcik, nr albumu 46640.

„Zarządzanie ryzykiem i metody analizy decyzji na podstawie danych z rynków wschodzących”, Dominik Czesuła, nr albumu 46868.

Rok 2010

„Drzewa decyzyjne w badaniu medycznych skutków raka piersi”, Ewa Maria Chajdys, nr albumu 43161.

„Zarządzanie ryzykiem pogodowym w przedsiębiorstwie”, Piotr Cytryniak, nr albumu 43187.

„Modelowanie ekonometryczne w identyfikacji cech warunkujących wzrost liczby zakażeń HIV, Iga Brudna, nr albumu 43141.

„Sport a dobrostan społeczeństwa”, Joanna Matus, nr albumu 43582.

„Ilościowe metody doboru portfela inwestycyjnego”, Michał Burek, nr albumu 43151.

„Problem optymalnego wyboru partnera życiowego – ujęcie ekonometryczne”, Bartosz Kowalski, nr albumu 43466.

„Optymalizacja rentowności warszawskiego ogrodu zoologicznego”, Piotr Piechocki, nr albumu 41924.

„Gospodarka cienia – przekleństwo czy błogosławieństwo? Analiza na przykładzie krajów Unii Europejskiej z wykorzystaniem metod eksploracji danych”, Anna Maria Skrabek, nr albumu 43822.

„Decyzje na rynku nieruchomości”, Agata Więcławska, nr albumu 43968.

„Optymalizacja struktury sprzedaży w Zakładach Chemicznych Police”, Tomasz Miklewicz, nr albumu 43600.

„Zastosowanie metod optymalizacji w rolnictwie”, Karol Jachimiak, nr albumu 41945.

„Analiza ścieżki edukacyjnej i planów zawodowych maturzystów w kontekście oczekiwań rynku pracy”, Dawid Poniatowski.

„Optymalizacja lokalizacji inwestycji w przedsiębiorstwie ZŹŻ”, Piotr Piechocki, nr albumu 43700.

„Modelowanie społecznego poparcia dla Rady Ministrów na przykładzie Polski”, Tomasz Szela, nr albumu 43885.

„Zastosowanie łańcuchów Markowa w badaniu ubezpieczeń komunikacyjnych w systemie bonus-malus”, Agnieszka Wróbel, nr albumu 43230.

„Determinanty wyników w nauce”, Oskar Bury, nr albumu 43152.

„Zastosowanie metod optymalizacyjnych w firmie krawieckiej”, Ewelina Kolińska, nr albumu 43436.

„Problem harmonogramu na przykładzie serwisu mobilnego w przedsiębiorstwie kolejowym”, Hubert Krysiak, nr albumu 43492.

„Podejmowanie decyzji inwestycyjnych w przemyśle filmowym”, Mateusz Piękoś, nr albumu 43172.

„Analiza ekonomiczno-finansowa spółki na tle rynku meblarskiego w Polsce z wykorzystaniem metod ekonometrycznych”, Aneta Czartoryjska, nr albumu 43193.

„Efektywność przedsiębiorstw polskiego sektora budowlanego – zastosowanie metody DEA”, Natalia Maja Bezat, nr albumu 43108.

Rok 2009

„Zależność percepcji osobowości marki i jej wizerunku od relacji z marką w środowisku internetowych sieci społecznościowych”, Agnieszka Andrzejewska, nr albumu 41961.

Analiza wskaźnikowa wybranego przedsiębiorstwa branży elektroenergetycznej”, Piotr Bielaczyc, nr albumu 39366.

„Równowaga na rynku dojazdów do pracy w Polsce szacowana alternatywną miarą subiektywnego dobrego samopoczucia”, Krzysztof Brzeziński, nr albumu 39418.

„Identyfikacja czynników wpływających na atrakcyjność inwestycyjną województw z wykorzystaniem metod eksploracji danych”, Piotr Kirejczyk, nr albumu 39726.

„Prognoza rozwoju branży hostelowej w Polsce”, Marzena Klepacka, nr albumu 39730.

„Model wspomagania decyzji w firmie transportowej XYZ”, Katarzyna Krawczyńska, nr albumu 39798.

„Optymalizacja tras przewozów ponadnormatywnych”, Damian Litwin, nr albumu 39876.

„Metody wyceny nieruchomości mieszkaniowych: teoria i empiria”, Mateusz Łącki, nr albumu 39885.

„Ograniczenia prędkości a bezpieczeństwo w ruchu drogowym”, Piotr Olszanka, nr albumu 40030.

„Zastosowanie metod ilościowych w analizie taktyki piłki siatkowej na przykładzie J.W. Construction OSRAM AZS Politechniki Warszawskej”, Katarzyna Perycz, nr albumu 40070.

„Metody optymalizacyjne w zarządzaniu biogazownią”, Joanna Piechucka, nr albumu 40085.

„Instrumenty internalizacji efektów zewnętrznych na przykładzie emisji gazów”, Krzysztof Pytka, nr albumu 38166.

„Metody badania efektywności rynku zakładów sportowych”, Radosław Paluszyński, nr albumu 40050.

„Jak szczęśliwi są Polacy?”, Katarzyna Sikora, nr albumu 40211.

„Sektor nowych samochodów osobowych w Polsce – analizy i prognozy”, Tomasz Surynowicz, nr albumu 40276.

„Wybrane metody doboru portfela akcji na GPW w Warszawie w okresie hossy oraz bessy”, Jędrzej Traczykowski, nr albumu 40350.

Lata wcześniejsze

„Zagadnienie równowagi bilansu płatniczego”, kierunek: Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne, Robert Bednarski, nr albumu 1738, 1995.

„Model polityki finansowej przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć inwestycyjnych w postaci lokat pieniężnych”, kierunek: Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne, Michał Gruba, nr albumu 1943, 1996.

„Projektowanie przedsięwzięć inwestycyjnych – zakład unieszkodliwiania odpadów komunalnych”, kierunek: Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne, Urszula Koniuszewska, nr albumu 4693, 1996.

„Prognoza inflacji w Polsce na 1997 rok – modele ARIMA”, kierunek: Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne, Adam Oracz, nr albumu 4886, 1997.