Tomasz Kuszewski

Strona wykładowcy w Szkole Głównej Handlowej
Konsultacje w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 odbywają się we wtorki w godzinach 15.30-16.30 w sali 114 w budynku głównym

Oceny z przedmiotu Modelowanie ekonometryczne w mikroekonomii

Na stronie przedmiotu znajduje się informacja o ocenach uzyskanych przez słuchaczy na zakończenie semestru zimowego 2016/2017

Konsultacje 7 grudnia 2016

Miejscem konsultacji jest tego dnia wyjątkowo sala 466 w budynku głównym.

Wyniki egzaminu z 14.10.2016

Wyniki egzaminu z przedmiotu „Deterministyczne modele badań operacyjnych” z dnia 14.10. br. są na stronie przedmiotu.  Zainteresowanych obejrzeniem prac zapraszam na najbliższe konsultacje.

Dodatkowy termin egzaminu z DMBO

Egzamin z przedmiotu „Deterministyczne modele badań operacyjnych” dla osób, które uzyskały zgodę Dziekana SL na dodatkowy termin, odbędzie się 14 października br. w sali 4d w budynku C w godzinach 15.00-17.00. Wszystkich tych, którzy mają zgodę Dziekana na przystąpienie do tego egzaminu, a jeszcze mnie o tym nie poinformowali, proszę o kontakt za pomocą poczty elektronicznej.

Konsultacje 27.09.br.

Konsultacje odbędą się w Klubie Jajko między 9.30 a 10.30.

Egzamin z DMBO w dniu 20.09.br

Egzamin z DMBO jest przeprowadzany 20 września br. w dwóch turach. Pierwsza rozpoczyna egzamin o 16.00, druga o 18.15. Jeśli ktoś z powodu zdawania innych egzaminów nie może przybyć na godzinę wyznaczoną dla jego grupy, to jest proszony powiadomić o tym prowadzącego ćwiczenia i przyjść na egzamin z własnym komputerem. Po numerach sal wymieniam numery grup. Studentów z pierwszej z wymienionych grup zapraszam na godzinę 16.00, z drugiej grupy – na 18.15.
C-2d grupy 105 104, prowadzący mgr P. Ekk-Cierniakowski
C-4d grupy 101 100, prowadząca mgr J. Waszczuk
C-5d grupy 103 102, prowadzący mgr J. Witkowski
G-108 grupy 107 106,  prowadzący mgr J. Witkowski

Konsultacje

Pierwsze powakacyjne konsultacje odbędą się w piątek 16.09. od 14.00 do 15.00 w klubie Jajko.

Egzamin z DMBO 15.06.2016

Egzamin z DMBO jest przeprowadzany 15 czerwca br. w dwóch turach. Pierwsza rozpoczyna egzamin o 17.10, druga o 19.10. Jeśli ktoś z powodu zdawania innych egzaminów nie może przybyć na godzinę wyznaczoną dla jego grupy, to jest proszony powiadomić o tym prowadzącego ćwiczenia i przyjść na egzamin z własnym komputerem. Po numerach sal wymieniam numery grup. Studentów z pierwszej z wymienionych grup zapraszam na godzinę 17.10, z drugiej grupy – na 19.10.
S-13 grupy 104 105, prowadzący mgr P. Ekk-Cierniakowski
S-22 grupy 100 101, prowadząca mgr J. Waszczuk
C-4d grupy 102 103, prowadzący mgr J. Witkowski
C-5d grupy 106 107,  prowadzący mgr J. Witkowski

 

Oceny z esejów

Oceny z esejów z „Modelowania ekonometrycznego w mikroekonomii” są w pliku na stronie wykładu. W sprawie opinii, reklamacji zapraszam na konsultacje.

Odwołane konsultacje i wykład

Z powodu choroby odwołuję konsultacje w dniu 1 marca br. oraz wykład z modelowania ekonometrycznego w mikroekonomii w dniu 2 marca br.