Tomasz Kuszewski

Strona wykładowcy w Szkole Głównej Handlowej
Konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 odbywają się we wtorki w sali 215 w budynku głównym od 15.20 do 16.00. Mile widziane anonsowanie spotkania za pomocą poczty elektronicznej.

Odwołane konsultacje i wykład

Z powodu choroby odwołuję konsultacje w dniu 1 marca br. oraz wykład z modelowania ekonometrycznego w mikroekonomii w dniu 2 marca br.

Dodatkowy termin egzaminu z DMBO

Dodatkowy termin egzaminu z przedmiotu Deterministyczne modele badań operacyjnych rozpocznie się o godzinie 17.10 w sali 113 w budynku A w dniu 3 marca br. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w egzaminie jest okazanie zgody dziekana Studium Licencjackiego na zdawanie przedmiotu w terminie dodatkowym.

Odwołane zajęcia

Odwołuję w dniu 24 lutego br. wykład z modelowania ekonometrycznego w mikroekonomii. Jestem chory.

Wyniki egzaminu z DMBO z 6.02.2016

Na stronie przedmiotu umieściłem plik z wynikami egzaminu poprawkowego, który odbył się 6.02.br.

Egzamin DMBO 9.02.2016

Na egzaminie z przedmiotu „Deterministyczne modele badań operacyjnych” w dniu 9.02.br. o godz. 17.10 przyporządkowanie sal jest następujące:
sala G-235 studenci studiów niestacjonarnych popołudniowych;
sala C-2d studenci o nazwiskach rozpoczynających się od liter A-J;
sala C-4d studenci o nazwiskach rozpoczynających się od liter K-M;
sala C-5d studenci o nazwiskach rozpoczynających się od liter N-Ż.

Konsultacje w sesji zimowej

W środę 3 lutego br. oczekuję zainteresowanych w klubie Jajko między 9.00 a 10.00.

Egzamin DMBO 23.01.2016

Na stronie przedmiotu umieściłem wyniki egzaminu. Prace można obejrzeć w poniedziałek 25.01.2016 w klubie Jajko między 15.00 a 16.00.

Egzamin DMBO 21.01.2016

Przyporządkowanie sal na egzamin z przedmiotu Deterministyczne modele badań operacyjnych jest następujące (na pierwszym miejscu numer grupy rozpoczynającej egzamin o 17.10, na drugim – o 19.15:
prowadzący ćwiczenia mgr Jakub Witkowski – sala C-2d – grupy 100, 101
prowadząca ćwiczenia mgr Joanna Waszczuk – sala C-3d – grupy 102, 103
prowadzący ćwiczenia mgr Paweł Ekk-Cierniakowski – sala G-116 – grupy 104, 105
Salą rezerwową jest sala C-4d. Proszę o przyjście na egzamin zgodnie z przyporządkowaniem do grup dziekańskich. O koniecznych zmianach proszę informować prowadzących ćwiczenia.

 

 

 

Oceny z modelowania ekonometrycznego w mikroekonomii

Na stronie przedmiotu w plik 1 oraz w plik 2 znajdują się listy z ocenami. Rozmowa na temat eseju jest możliwa po indywidualnym kontakcie via poczta elektroniczna.

Konsultacje 16.12 oraz 22.12.br.

Konsultacje w dniu 16.12.br. zakończę o 8.30. W sprawach pilnych od 9.00 można porozmawiać ze mną w klubie Jajko.

W dniu 22.12.br., w związku ze zmienionym planem zajęć, konsultacje odbywają się od 8.00 do 9.00.