Tomasz Kuszewski

Strona wykładowcy w Szkole Głównej Handlowej
Konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 odbywają się w środy w godzinach 12.00-13.00 w sali 206 w budynku głównym

Egzamin DMBO 9.02.2016

Na egzaminie z przedmiotu „Deterministyczne modele badań operacyjnych” w dniu 9.02.br. o godz. 17.10 przyporządkowanie sal jest następujące:
sala G-235 studenci studiów niestacjonarnych popołudniowych;
sala C-2d studenci o nazwiskach rozpoczynających się od liter A-J;
sala C-4d studenci o nazwiskach rozpoczynających się od liter K-M;
sala C-5d studenci o nazwiskach rozpoczynających się od liter N-Ż.

Konsultacje w sesji zimowej

W środę 3 lutego br. oczekuję zainteresowanych w klubie Jajko między 9.00 a 10.00.

Egzamin DMBO 23.01.2016

Na stronie przedmiotu umieściłem wyniki egzaminu. Prace można obejrzeć w poniedziałek 25.01.2016 w klubie Jajko między 15.00 a 16.00.

Egzamin DMBO 21.01.2016

Przyporządkowanie sal na egzamin z przedmiotu Deterministyczne modele badań operacyjnych jest następujące (na pierwszym miejscu numer grupy rozpoczynającej egzamin o 17.10, na drugim – o 19.15:
prowadzący ćwiczenia mgr Jakub Witkowski – sala C-2d – grupy 100, 101
prowadząca ćwiczenia mgr Joanna Waszczuk – sala C-3d – grupy 102, 103
prowadzący ćwiczenia mgr Paweł Ekk-Cierniakowski – sala G-116 – grupy 104, 105
Salą rezerwową jest sala C-4d. Proszę o przyjście na egzamin zgodnie z przyporządkowaniem do grup dziekańskich. O koniecznych zmianach proszę informować prowadzących ćwiczenia.

 

 

 

Oceny z modelowania ekonometrycznego w mikroekonomii

Na stronie przedmiotu w plik 1 oraz w plik 2 znajdują się listy z ocenami. Rozmowa na temat eseju jest możliwa po indywidualnym kontakcie via poczta elektroniczna.

Konsultacje 16.12 oraz 22.12.br.

Konsultacje w dniu 16.12.br. zakończę o 8.30. W sprawach pilnych od 9.00 można porozmawiać ze mną w klubie Jajko.

W dniu 22.12.br., w związku ze zmienionym planem zajęć, konsultacje odbywają się od 8.00 do 9.00.

Odwołany wykład

W dniu 25 listopada br. odwołuję wykład z modelowania ekonometrycznego w mikroekonomii. Konsultacje tego dnia odbywają się w stałym trybie.

Wyniki egzaminu DMBO 10.10.2015.

Wyniki podawane są w formacie: nr indeksu, punkty z ćwiczeń + punkty z egzaminu = suma, ocena. Prace można obejrzeć od 12.30 do 13.30 w klubie Jajko w poniedziałek 12.10.br.
51022, 4+12=16, ndst
56769, 5,5+18,5=24,  dst plus
59809, 7+17,5=24,5, dst plus
60623, 5+15,5=20,5 dst
59986, 5+13=18, ndst
60574, 3+17=20, dst
60417, ?+15=?, ?

Dodatkowy termin egzaminu z DMBO

Dodatkowy termin egzaminu z DMBO zostanie zorganizowany w sobotę 10.10.br. od godziny 9.30 do godziny 11.30 w sali 235 w budynku głównym. Wymagana jest pisemna zgoda Dziekana SL na przystąpienie do egzaminu w dodatkowym terminie (przedłużenie sesji). O posiadaniu takiej zgody należy zawiadomić egzaminatora za pomocą poczty elektronicznej.

Sale na egzamin z DMBO 22.09.2015

Egzamin z DMBO w dniu 22.09.br. rozpoczyna się o godzinie 17.00 w wymienionych salach w następującym porządku:
C-2d osoby o nazwiskach zaczynających się na litery A-K,
C-4d osoby o nazwiskach zaczynających się na litery L-R,
C-5d osoby o nazwiskach zaczynających się na litery S-Ź.
Sala C-3d jest salą rezerwową.