Tomasz Kuszewski

Strona wykładowcy w Szkole Głównej Handlowej
Konsultacje w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 odbywają się we wtorki w sali 215 w budynku głównym od 15.20 do 16.00. Mile widziane anonsowanie chęci spotkania za pomocą poczty elektronicznej.

Oceny z esejów

Oceny z esejów z „Modelowania ekonometrycznego w mikroekonomii” są w pliku na stronie wykładu. W sprawie opinii, reklamacji zapraszam na konsultacje.

Odwołane konsultacje i wykład

Z powodu choroby odwołuję konsultacje w dniu 1 marca br. oraz wykład z modelowania ekonometrycznego w mikroekonomii w dniu 2 marca br.

Dodatkowy termin egzaminu z DMBO

Dodatkowy termin egzaminu z przedmiotu Deterministyczne modele badań operacyjnych rozpocznie się o godzinie 17.10 w sali 113 w budynku A w dniu 3 marca br. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w egzaminie jest okazanie zgody dziekana Studium Licencjackiego na zdawanie przedmiotu w terminie dodatkowym.

Odwołane zajęcia

Odwołuję w dniu 24 lutego br. wykład z modelowania ekonometrycznego w mikroekonomii. Jestem chory.

Wyniki egzaminu z DMBO z 6.02.2016

Na stronie przedmiotu umieściłem plik z wynikami egzaminu poprawkowego, który odbył się 6.02.br.

Egzamin DMBO 9.02.2016

Na egzaminie z przedmiotu „Deterministyczne modele badań operacyjnych” w dniu 9.02.br. o godz. 17.10 przyporządkowanie sal jest następujące:
sala G-235 studenci studiów niestacjonarnych popołudniowych;
sala C-2d studenci o nazwiskach rozpoczynających się od liter A-J;
sala C-4d studenci o nazwiskach rozpoczynających się od liter K-M;
sala C-5d studenci o nazwiskach rozpoczynających się od liter N-Ż.

Konsultacje w sesji zimowej

W środę 3 lutego br. oczekuję zainteresowanych w klubie Jajko między 9.00 a 10.00.

Egzamin DMBO 23.01.2016

Na stronie przedmiotu umieściłem wyniki egzaminu. Prace można obejrzeć w poniedziałek 25.01.2016 w klubie Jajko między 15.00 a 16.00.

Egzamin DMBO 21.01.2016

Przyporządkowanie sal na egzamin z przedmiotu Deterministyczne modele badań operacyjnych jest następujące (na pierwszym miejscu numer grupy rozpoczynającej egzamin o 17.10, na drugim – o 19.15:
prowadzący ćwiczenia mgr Jakub Witkowski – sala C-2d – grupy 100, 101
prowadząca ćwiczenia mgr Joanna Waszczuk – sala C-3d – grupy 102, 103
prowadzący ćwiczenia mgr Paweł Ekk-Cierniakowski – sala G-116 – grupy 104, 105
Salą rezerwową jest sala C-4d. Proszę o przyjście na egzamin zgodnie z przyporządkowaniem do grup dziekańskich. O koniecznych zmianach proszę informować prowadzących ćwiczenia.

 

 

 

Oceny z modelowania ekonometrycznego w mikroekonomii

Na stronie przedmiotu w plik 1 oraz w plik 2 znajdują się listy z ocenami. Rozmowa na temat eseju jest możliwa po indywidualnym kontakcie via poczta elektroniczna.