Tomasz Kuszewski

Strona wykładowcy w Szkole Głównej Handlowej
Konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 odbywają się we wtorki w sali 116 w budynku A od 11.40 do 13.20. Mile widziane anonsowanie chęci spotkania za pomocą poczty elektronicznej.

Konsultacje 27.09.br.

Konsultacje odbędą się w Klubie Jajko między 9.30 a 10.30.

Egzamin z DMBO w dniu 20.09.br

Egzamin z DMBO jest przeprowadzany 20 września br. w dwóch turach. Pierwsza rozpoczyna egzamin o 16.00, druga o 18.15. Jeśli ktoś z powodu zdawania innych egzaminów nie może przybyć na godzinę wyznaczoną dla jego grupy, to jest proszony powiadomić o tym prowadzącego ćwiczenia i przyjść na egzamin z własnym komputerem. Po numerach sal wymieniam numery grup. Studentów z pierwszej z wymienionych grup zapraszam na godzinę 16.00, z drugiej grupy – na 18.15.
C-2d grupy 105 104, prowadzący mgr P. Ekk-Cierniakowski
C-4d grupy 101 100, prowadząca mgr J. Waszczuk
C-5d grupy 103 102, prowadzący mgr J. Witkowski
G-108 grupy 107 106,  prowadzący mgr J. Witkowski

Konsultacje

Pierwsze powakacyjne konsultacje odbędą się w piątek 16.09. od 14.00 do 15.00 w klubie Jajko.

Egzamin z DMBO 15.06.2016

Egzamin z DMBO jest przeprowadzany 15 czerwca br. w dwóch turach. Pierwsza rozpoczyna egzamin o 17.10, druga o 19.10. Jeśli ktoś z powodu zdawania innych egzaminów nie może przybyć na godzinę wyznaczoną dla jego grupy, to jest proszony powiadomić o tym prowadzącego ćwiczenia i przyjść na egzamin z własnym komputerem. Po numerach sal wymieniam numery grup. Studentów z pierwszej z wymienionych grup zapraszam na godzinę 17.10, z drugiej grupy – na 19.10.
S-13 grupy 104 105, prowadzący mgr P. Ekk-Cierniakowski
S-22 grupy 100 101, prowadząca mgr J. Waszczuk
C-4d grupy 102 103, prowadzący mgr J. Witkowski
C-5d grupy 106 107,  prowadzący mgr J. Witkowski

 

Oceny z esejów

Oceny z esejów z „Modelowania ekonometrycznego w mikroekonomii” są w pliku na stronie wykładu. W sprawie opinii, reklamacji zapraszam na konsultacje.

Odwołane konsultacje i wykład

Z powodu choroby odwołuję konsultacje w dniu 1 marca br. oraz wykład z modelowania ekonometrycznego w mikroekonomii w dniu 2 marca br.

Dodatkowy termin egzaminu z DMBO

Dodatkowy termin egzaminu z przedmiotu Deterministyczne modele badań operacyjnych rozpocznie się o godzinie 17.10 w sali 113 w budynku A w dniu 3 marca br. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w egzaminie jest okazanie zgody dziekana Studium Licencjackiego na zdawanie przedmiotu w terminie dodatkowym.

Odwołane zajęcia

Odwołuję w dniu 24 lutego br. wykład z modelowania ekonometrycznego w mikroekonomii. Jestem chory.

Wyniki egzaminu z DMBO z 6.02.2016

Na stronie przedmiotu umieściłem plik z wynikami egzaminu poprawkowego, który odbył się 6.02.br.

Egzamin DMBO 9.02.2016

Na egzaminie z przedmiotu „Deterministyczne modele badań operacyjnych” w dniu 9.02.br. o godz. 17.10 przyporządkowanie sal jest następujące:
sala G-235 studenci studiów niestacjonarnych popołudniowych;
sala C-2d studenci o nazwiskach rozpoczynających się od liter A-J;
sala C-4d studenci o nazwiskach rozpoczynających się od liter K-M;
sala C-5d studenci o nazwiskach rozpoczynających się od liter N-Ż.