Zajęcia

Studium licencjackie

Badania operacyjne

Deterministyczne modele badań operacyjnych

Ekonometria

Modelowanie ekonometryczne w mikroekonomii

Seminarium licencjackie

Studium magisterskie

Seminarium magisterskie

Studia doktoranckie

Zastosowania ekonometrii i badań operacyjnych