Badania operacyjne

Sygnatura zajęć 121020-0283

Nie prowadzę tych zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019

Podręczniki obowiązkowe

M. Gruszczyński, T. Kuszewski, M. Podgórska [red.], Ekonometria i badania operacyjne. Podręcznik dla studiów licencjackich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

M. Podgórska, P. Śliwka, M. Topolewski, M. Wrzosek, Łańcuchy Markowa w teorii i w zastosowaniach, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2000 oraz wydania późniejsze.

A. Decewicz, Probabilistyczne modele badań operacyjnych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.

Podręczniki dodatkowe

C. Bozarth, R.B. Handfield, Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw, Wydawnictwo Helion, seria One Press, Gliwice 2007.

D.R. Anderson, D.J. Sweeney, T.A. Williams, M. Wisniewski, An Introduction to Management Science. Quantitative Approaches to Decision Making, Cengage Learning EMEA 2009.

Program zajęć

Spotkanie 1. [wykład i ćwiczenia] Organizacja zajęć. Decyzje optymalne. Wstęp do optymalizacji liniowej.

Spotkanie 2. [wykład i ćwiczenia] Wybrane zastosowania optymalizacji liniowej. Zarządzanie mocą produkcyjną i łańcuchem dostaw.

Spotkanie 3. [wykład i ćwiczenia] Analiza wrażliwości decyzji optymalnych.

Spotkanie 4. [wykład i ćwiczenia] Przepływy w sieciach. Optymalizacja przepływu w systemie transportowym.

Spotkanie 5. [wykład i ćwiczenia] Zarządzanie projektem. Metoda ścieżki krytycznej.

Spotkanie 6. [wykład i ćwiczenia] Zarządzanie projektem. Metoda czasowo-kosztowa.

Spotkanie 7. [wykład i ćwiczenia] Zarządzanie zapasami. Modele statyczne.

Spotkanie 8. [wykład i ćwiczenia] Podstawowe wiadomości o łańcuchach Markowa. Zarządzanie zapasami – część 2.

Spotkanie 9. [wykład i ćwiczenia] Zastosowania łańcuchów Markowa w zarządzaniu firmą.

Spotkanie 10. [wykład i ćwiczenia] Modelowanie systemów kolejkowych.

Spotkanie 11. [wykład i ćwiczenia] Modelowanie ekonometryczne. Rodzaje danych w analizie ekonometrycznej. Jednorównaniowy, liniowy model ekonometryczny.

Spotkanie 12. [wykład i ćwiczenia] Weryfikacja modelu ekonometrycznego.

Spotkanie 13. [wykład i ćwiczenia] Wybrane ilościowe metody prognozowania. Prognozy popytu, podaży, cen.

Spotkanie 14. [wykład i ćwiczenia] Modele zmiennej jakościowej w zarządzaniu.