Badania operacyjne

Sygnatura zajęć 121020-0283

Nie prowadzę tych zajęć w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019

Podręczniki obowiązkowe

M. Gruszczyński, T. Kuszewski, M. Podgórska [red.], Ekonometria i badania operacyjne. Podręcznik dla studiów licencjackich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

M. Podgórska, P. Śliwka, M. Topolewski, M. Wrzosek, Łańcuchy Markowa w teorii i w zastosowaniach, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2000 oraz wydania późniejsze.

A. Decewicz, Probabilistyczne modele badań operacyjnych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.

Podręczniki dodatkowe

C. Bozarth, R.B. Handfield, Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw, Wydawnictwo Helion, seria One Press, Gliwice 2007.

D.R. Anderson, D.J. Sweeney, T.A. Williams, M. Wisniewski, An Introduction to Management Science. Quantitative Approaches to Decision Making, Cengage Learning EMEA 2009.