Deterministyczne modele badań operacyjnych

Sygnatura zajęć 120140-0283

Nie prowadzę tych zajęć  w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019

Podręczniki zalecane [w nadmiarze, do wyboru]

T. Trzaskalik, Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem, PWE, Warszawa 2008; szczególnie rozdziały: 1, 2, 3, 8, 9.

W. Sikora [red.], Badania operacyjne, PWE, Warszawa 2008; szczególnie rozdziały: 1, 2, 3, 6, 8.

B. Guzik, Wstęp do badań operacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009; szczególnie rozdziały: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.

M. Anholcer, H. Gaspars, A. Owczarkowski, W. Sikora [red.], Przykłady i zadania z badań operacyjnych i ekonometrii, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005; szczególnie rozdziały: 1, 2, 6.

B. Guzik, Podstawowe modele DEA w badaniu efektywności gospodarczej i społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009; szczególnie rozdziały: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Podręczniki do wyboru [w nadmiarze, do wyboru]

H.M. Wagner, Badania operacyjne. Zastosowania w zarządzaniu, PWE, Warszawa 1980.

D.R. Anderson, D.J. Sweeney, T.A. Williams, M. Wisniewski, An Introduction to Management Science. Quantitative Approaches to Decision Making, CENGAGE Learning, wiele wydań.

S.C. Albright, W.L. Winston, Management Science Modeling, South-Western CENGAGE Learning, wiele wydań.

C.T. Ragsdale, Spreadsheet Modeling and Decision Analysis. A Practical Introduction to Management Science, South-Western College Publishing, wiele wydań.

G.E. Monahan, Management Decision Making. Spreadsheet modeling, analysis and application, Cambridge University Press, wiele wydań.

W.W. Cooper, L.M. Seiford, Kaoru Tone, Introduction to Data Envelopment Analysis and Its Uses, Springer 2006.