Deterministyczne modele badań operacyjnych

Sygnatura zajęć 120140-0283

Te zajęcia prowadzę  w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018

Podręczniki zalecane [w nadmiarze, do wyboru]

T. Trzaskalik, Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem, PWE, Warszawa 2008; szczególnie rozdziały: 1, 2, 3, 8, 9.

W. Sikora [red.], Badania operacyjne, PWE, Warszawa 2008; szczególnie rozdziały: 1, 2, 3, 6, 8.

B. Guzik, Wstęp do badań operacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009; szczególnie rozdziały: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.

M. Anholcer, H. Gaspars, A. Owczarkowski, W. Sikora [red.], Przykłady i zadania z badań operacyjnych i ekonometrii, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005; szczególnie rozdziały: 1, 2, 6.

B. Guzik, Podstawowe modele DEA w badaniu efektywności gospodarczej i społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009; szczególnie rozdziały: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Podręczniki do wyboru [w nadmiarze, do wyboru]

H.M. Wagner, Badania operacyjne. Zastosowania w zarządzaniu, PWE, Warszawa 1980.

D.R. Anderson, D.J. Sweeney, T.A. Williams, M. Wisniewski, An Introduction to Management Science. Quantitative Approaches to Decision Making, CENGAGE Learning, wiele wydań.

S.C. Albright, W.L. Winston, Management Science Modeling, South-Western CENGAGE Learning, wiele wydań.

C.T. Ragsdale, Spreadsheet Modeling and Decision Analysis. A Practical Introduction to Management Science, South-Western College Publishing, wiele wydań.

G.E. Monahan, Management Decision Making. Spreadsheet modeling, analysis and application, Cambridge University Press, wiele wydań.

W.W. Cooper, L.M. Seiford, Kaoru Tone, Introduction to Data Envelopment Analysis and Its Uses, Springer 2006.

Program zajęć na studiach stacjonarnych

Wykład 1. [27.02.] O organizacji zajęć. O historii badań operacyjnych – od wspomagania wojny do wojny o wspomaganie. Zadanie optymalizacji liniowej. Metoda sympleksowa. Materiały do wykładu 1.

Laboratorium 1. Dodatek Solver. Wybór optymalnego asortymentu produkcji w procesach produkcyjnych. Zagadnienie diety. Zagadnienie mieszanki. Praca domowa 1.

Wykład 2. [13.03.] Zmienne sztuczne. Metoda kar. Dualizm w optymalizacji liniowej. Dygresja o dualnej metodzie sympleksowej. Materiały do wykładu 2.

Laboratorium 2. Wybór optymalnego asortymentu produkcji w procesach produkcyjnych. Zagadnienie diety. Zagadnienie mieszanki.

Wykład 3. [27.03.] Zadanie optymalizacji liniowej ze zmiennymi całkowitoliczbowymi, w szczególności binarnymi. Metoda podziału i ograniczeń. Modelowanie warunków logicznych nakładanych na decyzję dopuszczalną. Materiały do wykładu 3.

Laboratorium 3. Zagadnienie rozkroju. Zagadnienie przydziału. Zagadnienie lokalizacji. Zagadnienie plecaka. Algebraiczne modelowanie warunków logicznych w problemach optymalizacyjnych. Praca domowa 2.

Wykład 4. [10.04.] Zagadnienie transportowe i jego pochodne. Dygresja o metodzie potencjałów. Materiały do wykładu 4.

Laboratorium 4. Zagadnienia transportowe: zbilansowane, niezbilansowane, z trasami niedopuszczalnymi, z ograniczoną przepustowością tras, wieloetapowe. Minimalizacja pustych przebiegów w systemach transportowych. Problem lokalizacyjno-transportowy. Praca domowa 3.

Wykład 5. [24.04.] Optymalizacja na sieci. Sieci transportowe. Dygresja o algorytmie Dijkstry. Dygresja o algorytmie Bellmana. Materiały do wykładu 5.

Laboratorium 5.  Problemy: maksymalnego przepływu w sieci, najtańszego przepływu, najkrótszego połączenia komunikacyjnego. Problem najkrótszego drzewa rozpinającego. Praca domowa 4.

Wykład 6. [15.05.] Wybrane zagadnienia optymalizacji nieliniowej sprowadzalne do zadań optymalizacji liniowej. Materiały do wykładu 6.

Laboratorium 6. Problemy z ułamkowo-liniową funkcją celu. Optymalizacja wielokryterialna. Praca domowa 5.

Wykład 7. [29.05.] Podstawy analizy obwiedni danych (Data Envelopment Analysis). Materiały do wykładu 7.

Laboratorium 7. Zadania różne.

Wykład 8. [XXX] Analiza obwiedni danych (Data Envelopment Analysis) – rozszerzenia. Studium przypadku „Pomiar efektywności rolnictwa w województwach a środki z Unii Europejskiej”. Dygresja o rankingach wielokryterialnych. Materiały do wykładu 8.

Program zajęć na studiach niestacjonarnych

Spotkanie 1. [11.03.] O organizacji zajęć. O historii badań operacyjnych – od wspomagania wojny do wojny o wspomaganie. Zadanie optymalizacji liniowej. Idea metody sympleksowej. Zmienne sztuczne. Metoda kar. Dualizm w optymalizacji liniowej. Dygresja o dualnej metodzie sympleksowej. Dodatek Solver. Wybór optymalnego asortymentu produkcji w procesach produkcyjnych. Zagadnienie diety. Zagadnienie mieszanki. Wykład 1 Zadania 1

Spotkanie 2. [25.03.] Zadanie optymalizacji liniowej ze zmiennymi całkowitoliczbowymi, w szczególności binarnymi. Metoda podziału i ograniczeń. Modelowanie warunków logicznych nakładanych na decyzję dopuszczalną. Zagadnienie rozkroju. Zagadnienie przydziału. Zagadnienie lokalizacji. Zagadnienie plecaka. Wykład 2 Zadania 2

Spotkanie 3. [15.04.] Zagadnienia transportowe: zbilansowane, niezbilansowane, z trasami niedopuszczalnymi, z ograniczoną przepustowością tras, wieloetapowe. Minimalizacja pustych przebiegów w systemach transportowych. Problem lokalizacyjno-transportowy. Optymalizacja na sieci. Sieci transportowe. Problemy: maksymalnego przepływu w sieci, najtańszego przepływu, najkrótszego połączenia komunikacyjnego. Problem komiwojażera. Wykład 3 Zadania 3

Spotkanie 4. [29.04.] Wybrane zagadnienia optymalizacji nieliniowej sprowadzalne do zadań optymalizacji liniowej.  Problemy z ułamkowo-liniową funkcją celu. Optymalizacja wielokryterialna. Podstawy analizy obwiedni danych (Data Envelopment Analysis). Wykład 4 Zadania 4