Ekonometria

Sygnatura zajęć 121060-0283

 Te zajęcia prowadzę w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017

Informacje o przedmiocie także

http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KAE/struktura/IE/oferta/Strony/Ekonometria.aspx

Podręcznik obowiązkowy

M. Gruszczyński, T. Kuszewski, M. Podgórska [red.], Ekonometria i badania operacyjne. Podręcznik dla studiów licencjackich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Przykładowe podręczniki dodatkowe [pozostałe wskazują koordynatorzy przedmiotu]

J.Mycielski, Ekonometria, Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, Warszawa 2010 bądź późniejsze.

T. Kufel, Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

R. Carter Hill, W.E. Griffiths, G.C. Lim, Principles of Econometrics, 4th Edition, Johm Wiley & Sons, Inc. 2011.

B. Guzik, Wstęp do badań operacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.

Z. Jędrzejczyk, K. Kukuła, J. Skrzypek, A. Walkosz, Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, PWN, Warszawa 2011.

Program zajęć

Spotkanie 1. [wykład 21.01. ćwiczenia 22.02.] Sprawy organizacyjne. Liniowy, jednorównaniowy model ekonometryczny. Metoda najmniejszych kwadratów. Materiały do wykładu 1.

Spotkanie 2. [wykład 28.02. ćwiczenia 1.03.] Weryfikacja jednorównaniowego, liniowego modelu ekonometrycznego. Testowanie własności składnika losowego z jednorównaniowego, liniowego modelu ekonometrycznego. Część I. Materiały do wykładu 2.

Spotkanie 3. [wykład 7.03. ćwiczenia 8.03.] Weryfikacja jednorównaniowego, liniowego modelu ekonometrycznego. Testowanie własności składnika losowego z jednorównaniowego, liniowego modelu ekonometrycznego. Część II. Materiały do wykładu 3.

Spotkanie 4. [wykład 14.03. ćwiczenia 15.03.] Prognozowanie ekonometryczne. Materiały do wykładu 4.

Spotkanie 5. [wykład 21.03.  ćwiczenia 22.03.] Wstęp do ekonometrii szeregów czasowych. Stacjonarność szeregów czasowych. Integracja szeregów czasowych. Materiały do wykładu 5.

Spotkanie 6. [wykład 28.03. ćwiczenia 29.03.] Kointegracja szeregów czasowych. Modele z rozłożonymi opóźnieniami. Materiały do wykładu 6.

Spotkanie 7. [wykład 4.04. ćwiczenia 5.04.] Ekonometryczne modele nieliniowe. Funkcje produkcji i konsumpcji. Materiały do wykładu 7.

Spotkanie 8. [wykład 11.04. ćwiczenia 12.04.] Ekonometryczne modele zmiennej jakościowej. Materiały do wykładu 8.

Spotkanie 8+. [ćwiczenia 19.04.]

Spotkanie 9. [wykład 25.04. ćwiczenia 26.04.] Problem decyzyjny. Model optymalizacyjny. Optymalizacja liniowa. Materiały do wykładu 9.

Spotkanie 10. [wykład 9.05. ćwiczenia. 10.05.] Główne typy problemów optymalizacyjnych. Konstrukcja modeli. Zastosowanie dodatku Solver. Materiały do wykładu 10.

Spotkanie 11. [wykład 16.05. ćwiczenia 17.05.] Zagadnienia pooptymalizacyjne. Materiały do wykładu 11.

Spotkanie 12. [wykład 23.05. ćwiczenia 24.05.] Model przedsięwzięcia wieloczynnościowego. Metoda ścieżki krytycznej. Materiały do wykładu 12.

Spotkanie 13. [wykład 6.06.] Bilans przepływów międzygałęziowych. Podstawowe mierniki makroekonomiczne. Model Leontiewa. Prognozowanie na podstawie modelu Leontiewa. Materiały do wykładu 13.

Spotkanie 14. [] Dygresja o prognostycznych modelach makroekonomicznych.