Ekonometria

Sygnatura zajęć 121060-0283

 Nie prowadzę tych zajęć w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 

Informacje o przedmiocie także

http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KAE/struktura/IE/oferta/Strony/Ekonometria.aspx

Podręcznik obowiązkowy

M. Gruszczyński, T. Kuszewski, M. Podgórska [red.], Ekonometria i badania operacyjne. Podręcznik dla studiów licencjackich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Przykładowe podręczniki dodatkowe [pozostałe wskazują koordynatorzy przedmiotu]

J. Mycielski, Ekonometria, Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, Warszawa 2010 i późniejsze.

T. Kufel, Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011 i późniejsze.

R. Carter Hill, W.E. Griffiths, G.C. Lim, Principles of Econometrics, 4th Edition, Johm Wiley & Sons, Inc. 2011.

B. Guzik, Wstęp do badań operacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.

Z. Jędrzejczyk, K. Kukuła, J. Skrzypek, A. Walkosz, Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, PWN, Warszawa 2011 i późniejsze.