Ekonometria

Sygnatura zajęć 121060-0283

 Prowadzę te zajęcia w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 

Informacje o przedmiocie także

http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KAE/struktura/IE/oferta/Strony/Ekonometria.aspx

Podręcznik obowiązkowy

M. Gruszczyński, T. Kuszewski, M. Podgórska [red.], Ekonometria i badania operacyjne. Podręcznik dla studiów licencjackich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Przykładowe podręczniki dodatkowe [pozostałe wskazują koordynatorzy przedmiotu]

J. Mycielski, Ekonometria, Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, Warszawa 2010 i późniejsze.

T. Kufel, Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011 i późniejsze.

R. Carter Hill, W.E. Griffiths, G.C. Lim, Principles of Econometrics, 4th Edition, Johm Wiley & Sons, Inc. 2011.

B. Guzik, Wstęp do badań operacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.

Z. Jędrzejczyk, K. Kukuła, J. Skrzypek, A. Walkosz, Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, PWN, Warszawa 2011 i późniejsze.

Program zajęć na studiach niestacjonarnych sobotnio-niedzielnych  

Spotkanie 1. [30.09.] Sprawy organizacyjne.  Optymalizacja liniowa. Przykładowe problemy decyzyjne. Rozwiązywanie zadań optymalizacji liniowej. Metoda graficzna. Zadania do wykładu 1. Dodatek Solver Excela. Materiały do wykładu 1.

Spotkanie 2. [14.10.] Analiza pooptymalizacyjna  modeli liniowych. Materiały do wykładu 2.

Spotkanie 3. [28.10.]  Liniowy, jednorównaniowy model ekonometryczny. dane0 Metoda najmniejszych kwadratów. Materiały do wykładu 3.

Spotkanie 4. [18.11.]  Sprawdzian 1.  Weryfikacja jednorównaniowego, liniowego modelu ekonometrycznego. Testowanie własności składnika losowego z jednorównaniowego, liniowego modelu ekonometrycznego. Prognozowanie ekonometryczne. Materiały do wykładu 4.

Spotkanie 5. [2.12.]  Ekonometryczne modele nieliniowe. Funkcje produkcji i konsumpcji. Materiały do wykładu 5. Zadania Dane Praca domowa 2

Spotkanie 6. [16.12.] Ekonometryczne modele zmiennej jakościowej.  Liniowy model prawdopodobieństwa. Model logitowy. Materiały do wykładu 6. Dane

Spotkanie 7. [20.01.2019] Sprawdzian 2. Bilans przepływów międzygałęziowych. Model Leontiewa. Materiały do wykładu 7.

Program zajęć na studiach stacjonarnych 

Spotkanie 1. [XX] Sprawy organizacyjne. Liniowy, jednorównaniowy model ekonometryczny. Metoda najmniejszych kwadratów. Materiały do wykładu 1.

Spotkanie 2. [XX] Weryfikacja jednorównaniowego, liniowego modelu ekonometrycznego. Testowanie własności składnika losowego z jednorównaniowego, liniowego modelu ekonometrycznego. Część I. Materiały do wykładu 2.

Spotkanie 3. [XX] Weryfikacja jednorównaniowego, liniowego modelu ekonometrycznego. Testowanie własności składnika losowego z jednorównaniowego, liniowego modelu ekonometrycznego. Część II. Materiały do wykładu 3.

Spotkanie 4. [XX] Prognozowanie ekonometryczne. Materiały do wykładu 4.

Spotkanie 5. [XX] Wstęp do ekonometrii szeregów czasowych. Stacjonarność szeregów czasowych. Integracja szeregów czasowych. Materiały do wykładu 5.

Spotkanie 6. [XX] Kointegracja szeregów czasowych. Modele z rozłożonymi opóźnieniami. Materiały do wykładu 6.

Spotkanie 7. [XX] Ekonometryczne modele nieliniowe. Funkcje produkcji i konsumpcji. Materiały do wykładu 7.

Spotkanie 8. [XX] Ekonometryczne modele zmiennej jakościowej. Materiały do wykładu 8.

Spotkanie 9. [XX] Problem decyzyjny. Model optymalizacyjny. Optymalizacja liniowa. Materiały do wykładu 9.

Spotkanie 10. [XX] Główne typy problemów optymalizacyjnych. Konstrukcja modeli. Zastosowanie dodatku Solver. Materiały do wykładu 10.

Spotkanie 11. [XX] Zagadnienia pooptymalizacyjne. Materiały do wykładu 11.

Spotkanie 12. [XX] Model przedsięwzięcia wieloczynnościowego. Metoda ścieżki krytycznej. Materiały do wykładu 12.

Spotkanie 13. [XX] Bilans przepływów międzygałęziowych. Podstawowe mierniki makroekonomiczne. Model Leontiewa. Prognozowanie na podstawie modelu Leontiewa. Materiały do wykładu 13.

Spotkanie 14. [XX] Dygresja o prognostycznych modelach makroekonomicznych.