Seminarium licencjackie

Sygnatura seminarium 191231-0283

W semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 prowadzę seminarium licencjackie w trybie indywidualnym

Spotkania seminaryjne odbywają się w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 w środy od 8.00 w sali G-112

Spotkanie 1. [1.03.] Organizacja seminarium.

Spotkanie 2. [15.03.] Wymagania formalne dotyczące prac licencjackich.
do przeczytania1 do przeczytania2 do przeczytania3

Spotkanie 3. [29.03.] Tematyka prac licencjackich.  Konstruowanie planu pacy. Struktura tekstu pracy. Spis treści. W poszukiwaniu literatury.

Spotkanie 4. [12.04.]  Gawęda o typografii. do przeczytania4

Spotkanie 5. [26.04.]  odwołane

Spotkanie 6. [17.05.]  Recenzja pracy licencjackiej i egzamin dyplomowy.

Spotkanie 7. [31.05.] Podpisywanie dokumentów.