Seminarium licencjackie

Sygnatura seminarium 191231-0283

Spotkania seminaryjne będą się odbywać w semestrze letnim
roku akademickiego 2018/2019

Spotkanie 1. [6.03.] Organizacja seminarium.

Spotkanie 2. [20.03.] Wymagania formalne dotyczące prac licencjackich.
do przeczytania1 do przeczytania2 do przeczytania3

Spotkanie 3. [3.04.] Tematyka prac licencjackich.  Konstruowanie planu pacy. Struktura tekstu pracy. Spis treści. W poszukiwaniu literatury.

Spotkanie 4. [17.04.]  Gawęda o typografii. do przeczytania4

Spotkanie 5. [8.05.]  Recenzja pracy licencjackiej i egzamin dyplomowy. do przeczytania5 do przeczytania 6

Spotkanie 6. [22.05.] Podpisywanie dokumentów.