Seminarium magisterskie

Sygnatura seminarium 291231-0283

W  roku akademickim 2016/2017 prowadzę seminarium magisterskie. Zainteresowanych proszę najpierw o kontakt za pomocą poczty elektronicznej na adres tkusze@gmail.com