Seminarium magisterskie

Sygnatura seminarium 291231-0283

W  roku akademickim 2017/2018 prowadzę seminarium magisterskie. Zainteresowanych proszę o kontakt za pomocą poczty elektronicznej na adres tkusze@gmail.com