Seminarium magisterskie

Sygnatura seminarium 291231-0283

W  roku akademickim 2018/2019 prowadzę seminarium magisterskie. Zainteresowanych proszę o kontakt za pomocą poczty elektronicznej na adres tkusze@gmail.com