Zastosowania ekonometrii i badań operacyjnych

Program zajęć

SEMESTR LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

Spotkanie 1. [1.03.] Co to jest ekonometria? Uwagi o gromadzeniu i rodzajach danych. Metody szacowania parametrów modeli ekonometrycznych. Metoda najmniejszych kwadratów, metoda największej wiarygodności, uogólniona metoda momentów. Uwagi o pakietach komputerowych. Wykład 1 Dane 1A

Spotkanie 2. [8.03.] Jednorównaniowy liniowy model ekonometryczny. Konstrukcja, szacowanie parametrów, weryfikacja modelu. Studia przypadków. Wykład_2 Dane_2A Dane_2B Dane_2C Dane_2D

Spotkanie 3. [15.03.] Modele zmiennej jakościowej. Konstrukcja, szacowanie parametrów, weryfikacja modelu. Studia przypadków. Wykład 3 Dane_3A

Spotkanie 4. [22.03.] Modele zmiennej jakościowej. Studia przypadków. Dane_4A Dane_4B Dane_4C Dane_4D Dane_4E Dane_4F Dane_4G

Spotkanie 5. [29.03.] Modele danych panelowych. Studia przypadków. Wykład 5 Dane_5A Dane_5B

Spotkanie 6. [5.04.] Modele szeregów czasowych. Testy stacjonarności. Studia przypadków. Wykład 6 Dane_6A

Spotkanie 7. [12.04.] Modele szeregów czasowych. Regresje pozorne. Kointegracja szeregów czasowych. Model korekty błędem. Studia przypadków. Wykład 7 Dane_7A Dane_7B

Spotkanie 8. [19.04.] Modele równań strukturalnych. Idea, metody szacowania parametrów, interpretacja i weryfikacja. Studia przypadków. Wykład 8 Dane_8A Dane_8B Dane_8C Dane_8D Dane_8E Projekt ekonometryczny

SEMESTR ZIMOWY ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019

Spotkanie 9. [11.10.] Wprowadzenie do optymalizacji liniowej. Materiały na spotkanie 9

Spotkanie 10. [18.10.] Optymalizacja całkowitoliczbowa. Modelowanie warunków logicznych. Zadania nieliniowe sprowadzalne do zadań optymalizacji liniowej. Materiały na spotkanie 10

Spotkanie 11. [25.10.] Pomiar efektywności podmiotów gospodarujących za pomocą metody obwiedni danych (DEA). Materiały na spotkanie 11

Spotkanie 12. [8.11.] Rankingi wielokryterialne. Materiały na spotkanie 12  dane_12  tekst TK AS  dane do tekstu TK AS

Spotkanie 13. [15.11.] Optymalizacja nieliniowa. Materiały na spotkanie 13

Spotkanie 14. [22.11.] Wybrane deterministyczne modele badań operacyjnych. Studia przypadków. Materiały na spotkanie 14 dane_14

Spotkanie 15. [29.11.] Wybrane probabilistyczne modele badań operacyjnych. Studia przypadków.  Materiały na spotkanie 15

Spotkanie 16. [6.12.] Uzupełnienia.