Zastosowania ekonometrii i badań operacyjnych

Program zajęć

Spotkanie 1. [9.03.] Uwagi o gromadzeniu i rodzajach danych. Metody szacowania parametrów modeli ekonometrycznych. Metoda najmniejszych kwadratów, metoda największej wiarygodności, uogólniona metoda momentów. Uwagi o pakietach komputerowych. Materiały do spotkania 1

Spotkanie 2. [16.03.] Jednorównaniowy liniowy model ekonometryczny. Konstrukcja, szacowanie parametrów, weryfikacja modelu. Studia przypadków. Materiały na spotkanie 2 dane_0 dane_1 dane_2 dane_3 dane_4

Spotkanie 3. [23.03.] Modele zmiennej jakościowej. Konstrukcja, szacowanie parametrów, weryfikacja modelu. Studia przypadków. Materiały na spotkanie 3 dane_5

Spotkanie 4. [30.03.] Modele zmiennej jakościowej. Studia przypadków. dane_6 dane_7 dane_8 dane_9 dane_10 dane_11 dane_12

Spotkanie 5. [6.04.] Modele danych panelowych. Studia przypadków. Materiały na spotkanie 5 dane_14 dane_15

Spotkanie 6. [27.04.] Modele szeregów czasowych. Testy stacjonarności. Studia przypadków. Materiały na spotkanie 6 dane_17

Spotkanie 7. [4.05.] Modele szeregów czasowych. Regresje pozorne. Kointegracja szeregów czasowych. Model korekty błędem. Studia przypadków. Materiały na spotkanie 7 dane_18 dane_19

Spotkanie 8. [18.05.] Modele równań strukturalnych. Idea, metody szacowania parametrów, interpretacja i weryfikacja. Studia przypadków. Materiały na spotkanie 8 dane_20 dane_21 dane_22 dane_23 dane_24