Zastosowania ekonometrii i badań operacyjnych

Program zajęć

SEMESTR LETNI

Spotkanie 1. [] Uwagi o gromadzeniu i rodzajach danych. Metody szacowania parametrów modeli ekonometrycznych. Metoda najmniejszych kwadratów, metoda największej wiarygodności, uogólniona metoda momentów. Uwagi o pakietach komputerowych. Materiały do spotkania 1

Spotkanie 2. [] Jednorównaniowy liniowy model ekonometryczny. Konstrukcja, szacowanie parametrów, weryfikacja modelu. Studia przypadków. Materiały na spotkanie 2 dane_0 dane_1 dane_2 dane_3 dane_4

Spotkanie 3. [] Modele zmiennej jakościowej. Konstrukcja, szacowanie parametrów, weryfikacja modelu. Studia przypadków. Materiały na spotkanie 3 dane_5

Spotkanie 4. [] Modele zmiennej jakościowej. Studia przypadków. dane_6 dane_7 dane_8 dane_9 dane_10 dane_11 dane_12

Spotkanie 5. [] Modele danych panelowych. Studia przypadków. Materiały na spotkanie 5 dane_14 dane_15

Spotkanie 6. [] Modele szeregów czasowych. Testy stacjonarności. Studia przypadków. Materiały na spotkanie 6 dane_17

Spotkanie 7. [] Modele szeregów czasowych. Regresje pozorne. Kointegracja szeregów czasowych. Model korekty błędem. Studia przypadków. Materiały na spotkanie 7 dane_18 dane_19

Spotkanie 8. [] Modele równań strukturalnych. Idea, metody szacowania parametrów, interpretacja i weryfikacja. Studia przypadków. Materiały na spotkanie 8 dane_20 dane_21 dane_22 dane_23 dane_24

SEMESTR ZIMOWY

Spotkanie 9. [19.10.] Wprowadzenie do optymalizacji liniowej. Materiały na spotkanie 9

Spotkanie 10. [26.10.] Optymalizacja całkowitoliczbowa. Modelowanie warunków logicznych. Zadania nieliniowe sprowadzalne do zadań optymalizacji liniowej. Materiały na spotkanie 10

Spotkanie 11. [9.11.] Pomiar efektywności podmiotów gospodarujących za pomocą metody obwiedni danych (DEA). Materiały na spotkanie 11

Spotkanie 12. [16.11.] Rankingi wielokryterialne. Materiały na spotkanie 12 dane_25 tekst TK AS dane do tekstu TK AS

Spotkanie 13. [23.11.] Optymalizacja nieliniowa. Materiały na spotkanie 13

Spotkanie 14. [30.11.] Wybrane deterministyczne modele badań operacyjnych. Studia przypadków. Materiały na spotkanie 14 dane_26

Spotkanie 15. [7.12.] Wybrane probabilistyczne modele badań operacyjnych. Studia przypadków. Materiały na spotkanie 15

Spotkanie 16. [14.12.] Uzupełnienia.